Nieuwsoverzicht

19-05-2014

Hieronder zijn per jaar de documenten van de vernieuwde Klassieke Olympiaden Latijn:

Hieronder is een overzicht van de vertaalopgaven van de oude Klassieke Olympiaden Latijn jongeren:


19-05-2014

De Klassieke Olympiaden worden financieel bijgestaan door de volgende sponsoren:

Addisco Onderwijs
Addisco Onderwijs organiseert sinds 2005 toegankelijke cursussen en excursies over de Griekse en Latijnse taal en cultuur en biedt in Hilversum bijles en examentraining Grieks & Latijn aan. Voor docenten klassieke talen is er een uitgebreid en betaalbaar aanbod aan scholing. Verder distribueert Addisco lesmethodes Grieks en Latijn, waarmee je de talen op een natuurlijke manier leert begrijpen.

Athenaeum Boekhandel
Athenaeum Boekhandel is een grote Nederlandse boekhandel die jaarlijks veel publicaties van vertalingen en andere werken rondom de Klassieke Oudheid verzorgt.

Eisma Edumedia
Uitgeverij Eisma heeft schoolboeken voor Latijn (Fortuna en Parnassus) en Grieks (Pallas en Palladion) en verzorgt ook jaarlijks examenbundels voor de Klassieke Talen.

Exam.net
Exam.net is een platform om digitaal examens af te nemen. Het maken van een examen met Exam.net is net zo makkelijk als het uploaden van een pdf.

Hermaion
Uitgeverij Hermaion heeft schoolboeken voor Latijn (Lingua Latina, Vivat Roma! en Via Latina) en Grieks (Kosmos) en verzorgt ook jaarlijks examenbundels voor de Klassieke Talen.

Historische Uitgeverij
De Historische Uitgeverij is een uitgeverij die jaarlijks veel publicaties van klassieke vertalingen en andere werken met een oudheidkundig thema uitbrengt.

Labrys Reizen
Labrys organiseert als ruim twintig jaar culturele groepsreizen voor scholen en belangstellenden naar onder meer het Mediterrane gebied. Labrys neemt in overleg niet alleen de organisatie uit handen, maar kan ook zeer ervaren en bedreven reisleiders leveren. Ook bestemmingen elders in Europa, het Midden-Oosten, Azië, Afriak en Noord- en Zuid-Amerika worden door hen aangeboden.

Primavera Educatief
Uitgeverij Primavera heeft de schoolboeken Disco en Lego voor Latijn uitgegeven en verzorgt jaarlijks een examenbundel door Latijn.

Staal & Roeland
Uitgeverij Staal & Roeland is een jonge educatieve uitgeverij die schoolboeken voor Latijn (SPQR) en Grieks (Argo) uitbrengt.

Ta Grammata
Uitgeverij Ta Grammata is een uitgeverij voor Nieuwgriekse literatuur in Nederlandse vertaling in de reeksen Obolos en Grieks Proza.

Theatergroep Aluin
Theatergroep Aluin voert al jaren voorstellingen in het theater en op locatie op met oersterkte verhalen uit de oudheid, zoals Helena, Medea, Oedipus en Antigone.

Uitgeverij P
Uitgeverij P blinkt al dertig jaar uit door hun passie voor poëzie. Uitgeverij P profileert zich als haven voor nieuw talent, voor gevestigde waarden en buitenlandse coryfeeën die hun Nederlandse stem vonden. Naast deze hedendaagse kring van vooraanstaanden vergeet Uitgeverij P ook de grote klassieke roergangers van de poëzie niet, in bijzondere tweetalige edities.

Speciale dank gaat uit naar het Spinoza Lyceum Amterdam voor hun ontvangst en gastvrijheid voor de tweede ronde en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen van de Leemanszaal voor de prijsuitreiking.


19-05-2014

De Klassieke Olympiaden Latijn en Grieks worden georganiseerd en grotendeels gefinancierd door drie verenigingen. Deze verenigingen organiseren activiteiten rondom de klassieke oudheid voor hun leden en willen met dit gezamenlijke initiatief leerlingen en volwassenen uitdagen tot het vertalen van Griekse en Latijnse teksten.

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium (VvG)
De Vereniging Vrienden van het Gymnasium werd in 1980 opgericht om de dreigende teloorgang van het gymnasium een halt toe te roepen. Het doel van de vereniging was (en is) de gymnasiale vorming in stand te houden en te bevorderen. Haar zorg geldt thans niet zozeer het voortbestaan van de opleiding als wel de steeds meer bedrijfsmatige wijze waarop het v.w.o. – waarvan het gymnasium deel uitmaakt – moet opereren, zulks ten nadele van kwaliteit en diepgang van het onderwijs. Het niveau van de centrale examens staat onder druk, de schoolonderzoeken veroorzaken grote verschillen tussen scholen en worden soms misbruikt. De Tweede Fase heeft bij lange na niet alle pretenties kunnen waarmaken, integendeel, voor een aantal vakken heeft ze geleid tot een ernstige verschraling van het onderwijs, niet het minst door veronachtzaming van de sleutelrol van de leraar. Ook de gymnasiale vorming is daardoor beperkt in haar mogelijkheden.

De vereniging ziet het als haar bescheiden taak deze ontwikkelingen te signaleren, o.a. in haar mededelingenblad Amphora, en te wijzen op de ernstige risico’s ervan. Zij wenst een maatschappelijke discussie te stimuleren en medestanders van het verenigingsstandpunt bijeen te brengen.

De Vereniging van Classici in Nederland (VCN)
De Vereniging Classici in Nederland behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken waarin zij lesgeven: Grieks, Latijn en KCV. Dit doet de vereniging onder meer door: de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet te volgen en, waar nodig, in overleg te treden met betrokken instanties zoals het Ministerie van Onderwijs of het College voor Examens. Tevens staat zij examinatoren bij in het corrigeren van de eindexamens Grieks en Latijn door regionale besprekingen van de eindexamens te organiseren en verzorgt zij jaarlijks in samenwerking met één van de Nederlandse universiteiten de nazomerconferentie, een nascholing rondom de eindexamenauteurs. Zij draagt bij aan de uitgave van het vaktijdschrift Lampas met daarin wetenschappelijke artikelen over onderwerpen binnen ons vakgebied.  Een aparte rubriek in Lampas is gewijd aan didactische onderwerpen en de lespraktijk.

De VCN initiëert bij de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) onderzoek naar actuele onderwijsvragen en/ of ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal om docenten klassieke talen te helpen in te spelen op veranderingen in het onderwijs. Verder onderhoudt zij de websites Oudheid, VCN-Online en Agora met daarop relevante verwijzingen naar informatie over de klassieken, actuele ontwikkelingen, informatie voor leden, bijscholingen e.d. Daarnaast organiseert zij verschillende dagen voor classici die aan het begin van hun carrière in het onderwijs staan de ‘Dag van de jonge classicus’ en ‘de dag van de auxilia’ voor docenten die lessen Latijn en Grieks geven maar daarvoor niet of niet helemaal bevoegd zijn.

Ten slotte neemt de VCN actief deel aan diverse, voor de vakken Latijn en Grieks relevante, overlegorganen zoals het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs Nederland (LOKON), de overkoepelende organisatie van vakverenigingen VVVO en het Forum VO/WO waar onderwerpen op het raakvlak van VO en Universiteit aan bod komen, zoals lesbevoegdheden, nascholing en lesmethoden. Ook wordt deelgenomen aan Euroclassica, de overkoepelende vereniging van Europese beroepsverenigingen voor classici.

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV)
Het Nederlands Klassiek Verbond is een vereniging voor mensen met een brede belangstelling voor de klassieke cultuur. Zij stelt zichzelf als doel deze cultuur voor haar leden toegankelijk te maken zonder dat daarbij kennis van het Latijn en Grieks nodig is. Het NKV telt ruim dertig afdelingen in Nederland en Vlaanderen die verschillende activiteiten organiseren, zoals lezingen door academici, rondleidingen in musea door conservatoren, studiereizen naar Italië, Griekenland en Turkije en studiemiddagen over thema's rondom de oudheid. Daarnaast reikt het NKV jaarlijks de NKV-Homerusprijs uit aan de auteur die in het afgelopen jaar in zijn of haar boek het beste de link met de oudheid en het heden heeft gelegd.

Het NKV heeft een verenigingsblad Hermeneus dat vijfmaal per jaar verschijnt. Hermeneus is een populair wetenschappelijk tijdschrift met veel illustraties en belicht alle aspecten van de klassieke beschaving: van Zeus tot Achilles, van Homerus tot Augustinus, van Socrates tot Plotinus, van Perikles tot Constantijn, van opgravingen tot musea. Maar ook: hoe de gewone Griek en Romein dacht, leefde en werkte. Ook bèta-onderwerpen, architectuur, economie, biologie, geneeskunde etc... komen aan de orde. Elk jaar verschijnt er tenminste één thema-nummer dat diepgaand een speciaal onderwerp belicht, bijvoorbeeld: de Griekse tragedie, komedie, Romeins België en Nederland, het antieke Rome, Ionië, invloed van de oudheid op latere perioden etc. Tevens bevat Hermeneus actuele informatie over tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten en recensies over nieuwe boeken op het gebied van de klassieke oudheid. Alle artikelen van de jaargangen 1 - 78 (1928-2006) van Hermeneus zijn digitaal te raadplegen. Kijk op Hermeneus online.


19-05-2014


19-05-2014

De Klassieke Olympiaden worden georganiseerd door drie verenigingen die het belangrijk vinden om de klassieke talen en cultuur onder de aandacht te brengen.

logo VvGDe Vereniging Vrienden van het Gymnasium (VvG)
www.gymnasiumnu.nl
 

De Vereniging Classici Nederland (VCN)logo VCN
www.vcnonline.nl
 

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV)
logo NKVwww.nederlandsklassiekverbond.nl

Voor meer informatie over de organiserende verenigingen, verwijzen wij u naar deze pagina.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Gerard Boter (jongeren)
 • Rianne Clerc (jongeren)
 • Alwies Cock (jongeren)
 • Johan Hoeve (jongeren)
 • Ciska Imschoot (volwassenen)
 • Gijs Jonkers (jongeren)
 • Tinka Muthert (jongeren)
 • Hellen Pijls-Bosman (volwassenen)
 • Danny Veldhoven (contactpersoon, jongeren)

De volgende leden zijn met emeritaat en danken wij voor hun inspanningen:

 • Annemieke Dijkmans-Pas
 • Simon Veenman (auctor intellectualis)
 • Vera van de Ven
 • Yvonne Wittingen

Voor vragen over de Klassieke Olympiaden kunt u mailen naar klassiekeolympiaden@gmail.com.


19-05-2014

Op deze eregalerij staan de winnaars van de voorbije Klassieke Olympiaden vermeld.

2022-2023
Volwassenen Grieks:
Guido Kuijper (tevens originaliteitsprijs)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:

 1. Kerstin van Tiggelen
 2. Maryo van der Hilst

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Marije Reitsema (Lauwers College, Buitenpost)
 2. Mai Thy Nguyen (Lingecollege Lyceum, Tiel)
 3. Adinda van Delft (Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Marije Reitsema (Lauwers College, Buitenpost)
 2. Linde Sikkenga (Stedelijk Gymnasium Breda, Breda)
 3. Naomi Babeliowsky (Cygnus Gymnasium, Amsterdam)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2021-2022
Volwassenen Grieks:
mevrouw A.G. Bik-Huls (classica)
Robin Bergman (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Stijn Coppens (classicus)
Wim van Geldrop (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Mai Thy Nguyen (Lingecollege Lyceum, Tiel)
 2. Emma Vinkenoog (Spinoza Lyceum, Amsterdam)
 3. Freekje Spaargaren (Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt, Amersfoort)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Emma Vinkenoog (Spinoza Lyceum, Amsterdam)
 2. Birgit van den Eijnden (Willibrord Gymnasium, Deurne)
 3. Eva Schreuder (Stedelijk Gymnasium, Schiedam)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2020-2021
Volwassenen Grieks:
Christiaan Caspers (classicus)
Ad van Dun (niet-classicus)
Adriaan Demuynck (aanmoedigingsprijs)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Christiaan Caspers (classicus)
Marieke Graumans (aanmoedigingsprijs)
er is geen prijs uitgereikt aan een niet-classicus

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Ella Slot (Cygnus Gymnasium, Amsterdam)
 2. Emma Vinkenoog (Spinoza Lyceum, Amsterdam)
 3. Pepijn Neger (Stedelijk Gymnasium, Breda)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Emma Vinkenoog (Spinoza Lyceum, Amsterdam)
 2. Pepijn Neger (Stedelijk Gymnasium Breda)
 3. Kallista Komdeur (Stedelijk Gymnasium Johan van Oldebarnevelt, Amersfoort)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2019-2020
Volwassenen Grieks:
Guido Kuijper (classicus)
Arthur Hartkamp (niet-classicus)
Emgert Zondervan (eervolle vermelding classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Guido Kuijper (classicus)
Emgert Zondervan (eervolle vermelding classicus)
Remmelt Daalder (eervolle vermelding niet-classicus)
er is geen prijs uitgereikt aan een niet-classicus

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Ella Slot (Cygnus Gymnasium, Amsterdam)
 2. Bram van Altenborg (Marnix Gymnasium, Rotterdam)
 3. Eline van der Horst (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Syb Wolfs (SG Groenewald, Stein)
 2. Bart de Waart (Stedelijk Gymnasium, Schiedam)
 3. Koen Aarts (Augustinianum, Eindhoven)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2018-2019
Volwassenen Grieks:
mevrouw A.G. Bik-Huls (classica)
er is geen prijs uitgereikt aan een niet-classicus

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Emgert Zondervan (classicus)
Wim van Geldrop (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Björn de Ruiter (Coornhert Gymnasium, Gouda)
 2. Christopher van Altena (Vossius Gymnasium, Amsterdam)
 3. Timo Hoogstrate (Stedelijk Gymnasium, Schiedam) & Eline van der Horst (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Hanna de Koning (Stedelijk Gymnasium, Schiedam)
 2. Björn de Ruiter (Coornhert Gymnasium, Gouda)
 3. Eline van der Horst (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2017-2018
Volwassenen Grieks:
Guido Kuijper (classicus)
Jan van Baardewijk (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Guido Kuijper (classicus)
C. Eimermann (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Yelle Tanesha (Stedelijk Gymnasium, Schiedam)
 2. Cato Dijkhuizen (Adelbert College, Wassenaar)
 3. Martin Lelarge (Maerlant-Lyceum, Den Haag)

Jongeren Latijn:

 1. Laura Ruhé (Vossiusgymnasium, Amsterdam)
 2. Sven Holtrop (Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum)
 3. Lieve de Putter (Vossiusgymnasium, Amsterdam)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2016-2017
Volwassenen Grieks:
Tom Ingelbrecht (classicus)
Christiaan van Andel Steenwijk (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Guido Kuijper (classicus)
Maryo van der Hilst (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Diederik van Langen (Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum)
 2. Louise van der Vlugt (Chr Lyceum, Veenendaal)
 3. Sophie Voorhuijzen (Keizer Karel College, Amstelveen)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Louise van der Vlugt (Chr Lyceum Veenendaal)
 2. Kevin Tittel (Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht)
 3. Sasja Rabbers (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2015-2016
Volwassenen Grieks:
Guido Kuijper (classicus)
Alfons de Smet (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwasenen Latijn:
Guido Kuijper (classicus)
Christiaan van Andel Steenwijk (niet-classicus)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Imme Laseur (Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum)
 2. Lisanne Overduin (Marnix Gymnasium, Rotterdam)
 3. Victorine Buiten (Gymnasium Haganum, Den Haag)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Anja Oomis (Stedelijk Gymnasium, Nijmegen)
 2. Lisanne Overduin (Marnix Gymnasium, Rotterdam)
 3. Willeke Smit (De Passie, Rotterdam)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2014-2015
Volwassenen Grieks:
geen winnaar

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Guido Kuijper

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Lisanne Overduin (Marnix Gymnasium, Rotterdam)
 2. Jesse de Bruin (Cygnus Gymnasium, Amsterdam)
 3. Isabella van der Feltz (Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Marieke Glazenburg (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen)
 2. Maarten-Pieter Moolenburgh (Corderius College, Amersfoort)
 3. Jesse de Bruin (Cygnus Gymnasium, Amsterdam)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2013-2014
Volwassenen Grieks:
Hugo Koning en Thomas Meert (gedeelde tweede plaats)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
Harm Poortvliet

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Cécile de Jong (Adelbert College, Wassenaar)
 2. Lotte Meester (Stedelijk Gymnasium, Leiden)
 3. Thijs Blom (Tabor College, Hoorn)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Maarten-Pieter Moolenburgh (Coderius College, Amersfoort)
 2. Cécile de Jong (Adelbert College, Wassenaar)
 3. Oscar Rommens (Klein Seminarie, Hoogstraten België)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

2012-2013
Volwassenen Grieks:
mevrouw A.G. Bik-Huls

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Volwassenen Latijn:
meneer A. de Smet

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Grieks:

 1. Cécile de Jong (Adelbert College, Wassenaar)
 2. Annemijn von Holtz (Stedelijk Gymnasium, Breda)
 3. Connor Schilder (Taborcollege, Hoorn)

Zie voor meer informatie het juryrapport.

Jongeren Latijn:

 1. Jop Wolffs (Stedelijk Gymnasium, Nijmegen)
 2. Just Calvin Joenoes (Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht)
 3. Eva Nivard (Stedelijk Gymnasium, Haarlem)

Zie voor meer informatie het juryrapport.


19-05-2014

Classici, studenten Klassieke Talen en mensen met een gymnasiale opleiding of andere belangstellenden voor de Klassieke Talen kunnen meedoen aan de Klassieke Olympiaden Latijn en/of Grieks voor volwassenen. Op deze website - en in de verenigingsbladen - worden voor elke editie twee vertaalopgaven gepubliceerd: één voor Latijn en één voor Grieks. U kunt zelf bepalen aan welk van beide vertalingen u wilt meedoen: u hoeft niet per se beide vertaalopgaven te maken. Het gebruik van woordenboek, literaire vertalingen en wetenschappelijke commentaren is toegestaan. Anders dan bij de wedstrijden voor de jongeren maakt u de vertaling thuis en zendt u deze per e-mail in. De beste vertalingen worden aan een beroepsvertaler voorgelegd die vervolgens winnaars aanwijst: een voor de classici en een voor niet-classici.

De jury verwacht vertalingen in correct Nederlands, waarin de nuances van de brontekst adequaat worden weergegeven. Vertalingen waarvan het Nederlands ook literair verzorgd is maken meer kans op bekroning. Let op: bewerkingen en creatieve eigen versies van het verhaal worden uitgesloten. In een Nederlandse vertaling wordt met alle elementen van de originele tekst iets gedaan, en staan in principe geen toegevoegde elementen, anders dan vanuit de noodzaak van het Nederlandse taaleigen. Als model voor literaire vertalingen kan men denken aan vertalingen in boekvorm zoals recent uitgegeven bij Athenaeum - Polak & Van Gennep, Historische Uitgeverij, Damon enz.

De verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van deze Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige prijzen in de vorm van boeken beschikbaar.

Zie de eregalerij voor de winnaars van deze herculische krachtmeting.

De opgaven voor volwassenen voor het jaar 2020-2021 zijn nu te downloaden onder opgaven.


19-05-2014

Met ingang van 2016-2017 zijn de wedstrijden voor Latijn en Grieks gelijk gesteld. Er zijn voor de jongeren drie rondes. De eerste ronde maken leerlingen op school: zij krijgen een ongeziene passage Grieks voorgelegd en moeten daarover vragen beantwoorden die betrekking hebben op de taal, de grammatica, tekstbegrip en de cultuur. De beste veertig worden geselecteerd voor de tweede ronde. De kandidaten lezen een vastgesteld pensum op school of zelfstandig en worden daarover tijdens een landelijke sessie bevraagd. Ook werken zij aan een schriftelijke verwerkingsopdracht bij dit pensum. De drie beste kandidaten worden uitgenodigd om in een mondelinge finale onder toeziend oog van universitaire docenten Griekse taal en letterkunde te strijden om de eerste, tweede en derde prijs. Zij zullen worden bevraagd over een tweede, kleiner pensum.

De organiserende verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van de Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige geldprijzen beschikbaar: 250 euro voor de eerste, 150 euro voor de tweede en 100 euro voor de derde plaats. Hiermee denken wij het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen voor de klassieke talen te kunnen vergroten en gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen. Voor de leerlingen die minder getalenteerd zijn, geldt uiteraard de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen van klas vijf en zes van het gymnasium, maar ook heel goede leerlingen uit de vierde klas zijn van harte welkom. Examenkandidaten moeten rekening houden met het voorbereiden van twee pensa naast het reguliere examenpensum, wat wellicht problemen kan opleveren in het drukke examenjaar. Alle grammatica die leerlingen op het examen moeten beheersen wordt bekend verondersteld en deelnemers moeten overweg kunnen met het woordenboek Grieks van Eisma / Charles Hupperts.

Zie de eregalerij voor de winnaars van deze herculische krachtmeting.


19-05-2014

De wedstrijden voor jongeren bestaan uit drie rondes. De eerste ronde maken leerlingen op school: zij krijgen een ongeziene passage Latijn voorgelegd en moeten daarover vragen beantwoorden die betrekking hebben op de taal, de grammatica, tekstbegrip en de cultuur. De beste veertig worden geselecteerd voor de tweede ronde. De kandidaten lezen een vastgesteld pensum op school of zelfstandig en worden daarover tijdens een landelijke sessie bevraagd. Ook werken zij aan een schriftelijke verwerkingsopdracht bij dit pensum. De beste drie gaan door naar de finale waarin zij door universitaire docenten Latijnse taal en letterkunde worden bevraagd over een tweede, kleiner pensum. Hier strijden zij om de eerste, tweede en derde plaats.

De organiserende verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van de Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige geldprijzen beschikbaar: 250 euro voor de eerste, 150 euro voor de tweede en 100 euro voor de derde plaats. Hiermee denken wij het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen voor de klassieke talen te kunnen vergroten en gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen. Voor de leerlingen die minder getalenteerd zijn, geldt uiteraard de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen van klas vijf en zes van het gymnasium, maar ook heel goede leerlingen uit de vierde klas zijn van harte welkom. Examenkandidaten moeten rekening houden met het voorbereiden van twee pensa naast het reguliere examenpensum, wat wellicht problemen kan opleveren in het drukke examenjaar. Alle grammatica die leerlingen op het examen moeten beheersen wordt bekend verondersteld en deelnemers moeten overweg kunnen met het woordenboek Latijn van Harm Pinkster.

Zie de eregalerij voor de winnaars van deze herculische krachtmeting.


19-05-2014

De Klassieke Olympiaden zijn wedstrijden Latijn en Grieks voor scholieren en volwassenen. De organiserende verenigingen VvG, VCN en NKV hopen met deze wedstrijden het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen en volwassenen - dat wil zeggen classici, studenten Klassieke Talen, mensen met een gymnasiale opleiding of andere belangstellenden - voor de klassieke talen te vergroten en met name gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen.

Tot 2013 organiseerden de verenigingen afzonderlijk vertaalwedstrijden Latijn en/of Grieks voor scholieren en volwassenen, maar nu organiseren zij gezamenlijk de Klassieke Olympiaden. Inmiddels is de eerste olympiade van vier jaar achter de rug en hebben we de klassieke vertaalopgave voor Latijn en het grote pensum met vragen voor Grieks achter ons gelaten. We hebben ervoor gekozen om vanaf 2016 voor de scholieren de wedstrijden voor beide vakken aan elkaar gelijk te stellen en anders dan het centraal examen te maken. Op die manier willen we leerlingen die in onze vakken excelleren uitdagen om hun kennis van de taal en cultuur in de ruimste zin des woords bloot te leggen.

Leerlingen met Latijn en/of Grieks in hun vakkenpakket kunnen meedoen aan de eerste ronde op school. Zij krijgen een ongeziene passage voorgelegd en beantwoorden daarover vragen over de taal, grammatica, tekstbegrip en cultuur. De vakdocent kijkt deze opgaven na en stuurt de scores in. De beste veertig deelnemers gaan door naar de tweede ronde die landelijk wordt gehouden. De deelnemers bereiden zelfstandig of met behulp van de docent een vastgesteld pensum voor van circa 4 OCT-bladzijden voor en zullen hierover schriftelijk worden bevraagd: er moet een passage vertaald worden, vragen over de taal, grammatica en tekstbegrip beantwoord worden en de leerlingen maken een creatieve verwerking. De organisatie corrigeert alle opgaven en wijst de beste drie per taal aan. Deze worden uitgenodigd voor de finale waarin vastgesteld de uiteindelijke rangorde wordt vastgesteld. Ook hiervoor lezen de leerlingen een klein pensum van ongeveer 2 OCT-bladzijden, waarover zij door universitaire docenten ondervraagd zullen worden. De organisatie houdt rekening met de examenauteur van de vijfdeklassers van dat schooljaar en zoekt interessante en tegelijkertijd uitdagende teksten bij elkaar die voorzien worden van een inleiding en aantekeningen. De beschikbaar gestelde pensa zijn dan ook zeer geschikt om met leerlingen in de les te lezen en deze op te nemen in het schoolexamen Latijn of Grieks.

Voor volwassenen worden schriftelijke opgaven beschikbaar gesteld die zij kunnen insturen. De beste vertalingen worden aan een beroepsvertaler voorgelegd die uiteindelijk de winnende vertalingen aanwijst. Bij alle wedstrijden is het gebruik van een woordenboek Latijn danwel Grieks toegestaan.

De verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van deze Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige prijzen beschikbaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze herculische krachtmeting deel te nemen.