Nieuwsoverzicht

19-05-2014

Classici, studenten Klassieke Talen en mensen met een gymnasiale opleiding of andere belangstellenden voor de Klassieke Talen kunnen meedoen aan de Klassieke Olympiaden Latijn en/of Grieks voor volwassenen. Op deze website - en in de verenigingsbladen - worden voor elke editie twee vertaalopgaven gepubliceerd: één voor Latijn en één voor Grieks. U kunt zelf bepalen aan welk van beide vertalingen u wilt meedoen: u hoeft niet per se beide vertaalopgaven te maken. Het gebruik van woordenboek, literaire vertalingen en wetenschappelijke commentaren is toegestaan. Anders dan bij de wedstrijden voor de jongeren maakt u de vertaling thuis en zendt u deze per e-mail in. De beste vertalingen worden aan een beroepsvertaler voorgelegd die vervolgens winnaars aanwijst: een voor de classici en een voor niet-classici.

De jury verwacht vertalingen in correct Nederlands, waarin de nuances van de brontekst adequaat worden weergegeven. Vertalingen waarvan het Nederlands ook literair verzorgd is maken meer kans op bekroning. Let op: bewerkingen en creatieve eigen versies van het verhaal worden uitgesloten. In een Nederlandse vertaling wordt met alle elementen van de originele tekst iets gedaan, en staan in principe geen toegevoegde elementen, anders dan vanuit de noodzaak van het Nederlandse taaleigen. Als model voor literaire vertalingen kan men denken aan vertalingen in boekvorm zoals recent uitgegeven bij Athenaeum - Polak & Van Gennep, Historische Uitgeverij, Damon enz.

De verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van deze Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige prijzen in de vorm van boeken beschikbaar.

Zie de eregalerij voor de winnaars van deze herculische krachtmeting.

De opgaven voor volwassenen voor het jaar 2020-2021 zijn nu te downloaden onder opgaven.


19-05-2014

Met ingang van 2016-2017 zijn de wedstrijden voor Latijn en Grieks gelijk gesteld. Er zijn voor de jongeren drie rondes. De eerste ronde maken leerlingen op school: zij krijgen een ongeziene passage Grieks voorgelegd en moeten daarover vragen beantwoorden die betrekking hebben op de taal, de grammatica, tekstbegrip en de cultuur. De beste veertig worden geselecteerd voor de tweede ronde. De kandidaten lezen een vastgesteld pensum op school of zelfstandig en worden daarover tijdens een landelijke sessie bevraagd. Ook werken zij aan een schriftelijke verwerkingsopdracht bij dit pensum. De drie beste kandidaten worden uitgenodigd om in een mondelinge finale onder toeziend oog van universitaire docenten Griekse taal en letterkunde te strijden om de eerste, tweede en derde prijs. Zij zullen worden bevraagd over een tweede, kleiner pensum.

De organiserende verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van de Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige geldprijzen beschikbaar: 250 euro voor de eerste, 150 euro voor de tweede en 100 euro voor de derde plaats. Hiermee denken wij het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen voor de klassieke talen te kunnen vergroten en gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen. Voor de leerlingen die minder getalenteerd zijn, geldt uiteraard de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen van klas vijf en zes van het gymnasium, maar ook heel goede leerlingen uit de vierde klas zijn van harte welkom. Examenkandidaten moeten rekening houden met het voorbereiden van twee pensa naast het reguliere examenpensum, wat wellicht problemen kan opleveren in het drukke examenjaar. Alle grammatica die leerlingen op het examen moeten beheersen wordt bekend verondersteld en deelnemers moeten overweg kunnen met het woordenboek Grieks van Eisma / Charles Hupperts.

Zie de eregalerij voor de winnaars van deze herculische krachtmeting.


19-05-2014

De wedstrijden voor jongeren bestaan uit drie rondes. De eerste ronde maken leerlingen op school: zij krijgen een ongeziene passage Latijn voorgelegd en moeten daarover vragen beantwoorden die betrekking hebben op de taal, de grammatica, tekstbegrip en de cultuur. De beste veertig worden geselecteerd voor de tweede ronde. De kandidaten lezen een vastgesteld pensum op school of zelfstandig en worden daarover tijdens een landelijke sessie bevraagd. Ook werken zij aan een schriftelijke verwerkingsopdracht bij dit pensum. De beste drie gaan door naar de finale waarin zij door universitaire docenten Latijnse taal en letterkunde worden bevraagd over een tweede, kleiner pensum. Hier strijden zij om de eerste, tweede en derde plaats.

De organiserende verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van de Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige geldprijzen beschikbaar: 250 euro voor de eerste, 150 euro voor de tweede en 100 euro voor de derde plaats. Hiermee denken wij het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen voor de klassieke talen te kunnen vergroten en gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen. Voor de leerlingen die minder getalenteerd zijn, geldt uiteraard de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen van klas vijf en zes van het gymnasium, maar ook heel goede leerlingen uit de vierde klas zijn van harte welkom. Examenkandidaten moeten rekening houden met het voorbereiden van twee pensa naast het reguliere examenpensum, wat wellicht problemen kan opleveren in het drukke examenjaar. Alle grammatica die leerlingen op het examen moeten beheersen wordt bekend verondersteld en deelnemers moeten overweg kunnen met het woordenboek Latijn van Harm Pinkster.

Zie de eregalerij voor de winnaars van deze herculische krachtmeting.


19-05-2014

De Klassieke Olympiaden zijn wedstrijden Latijn en Grieks voor scholieren en volwassenen. De organiserende verenigingen VvG, VCN en NKV hopen met deze wedstrijden het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen en volwassenen - dat wil zeggen classici, studenten Klassieke Talen, mensen met een gymnasiale opleiding of andere belangstellenden - voor de klassieke talen te vergroten en met name gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen.

Tot 2013 organiseerden de verenigingen afzonderlijk vertaalwedstrijden Latijn en/of Grieks voor scholieren en volwassenen, maar nu organiseren zij gezamenlijk de Klassieke Olympiaden. Inmiddels is de eerste olympiade van vier jaar achter de rug en hebben we de klassieke vertaalopgave voor Latijn en het grote pensum met vragen voor Grieks achter ons gelaten. We hebben ervoor gekozen om vanaf 2016 voor de scholieren de wedstrijden voor beide vakken aan elkaar gelijk te stellen en anders dan het centraal examen te maken. Op die manier willen we leerlingen die in onze vakken excelleren uitdagen om hun kennis van de taal en cultuur in de ruimste zin des woords bloot te leggen.

Leerlingen met Latijn en/of Grieks in hun vakkenpakket kunnen meedoen aan de eerste ronde op school. Zij krijgen een ongeziene passage voorgelegd en beantwoorden daarover vragen over de taal, grammatica, tekstbegrip en cultuur. De vakdocent kijkt deze opgaven na en stuurt de scores in. De beste veertig deelnemers gaan door naar de tweede ronde die landelijk wordt gehouden. De deelnemers bereiden zelfstandig of met behulp van de docent een vastgesteld pensum voor van circa 4 OCT-bladzijden voor en zullen hierover schriftelijk worden bevraagd: er moet een passage vertaald worden, vragen over de taal, grammatica en tekstbegrip beantwoord worden en de leerlingen maken een creatieve verwerking. De organisatie corrigeert alle opgaven en wijst de beste drie per taal aan. Deze worden uitgenodigd voor de finale waarin vastgesteld de uiteindelijke rangorde wordt vastgesteld. Ook hiervoor lezen de leerlingen een klein pensum van ongeveer 2 OCT-bladzijden, waarover zij door universitaire docenten ondervraagd zullen worden. De organisatie houdt rekening met de examenauteur van de vijfdeklassers van dat schooljaar en zoekt interessante en tegelijkertijd uitdagende teksten bij elkaar die voorzien worden van een inleiding en aantekeningen. De beschikbaar gestelde pensa zijn dan ook zeer geschikt om met leerlingen in de les te lezen en deze op te nemen in het schoolexamen Latijn of Grieks.

Voor volwassenen worden schriftelijke opgaven beschikbaar gesteld die zij kunnen insturen. De beste vertalingen worden aan een beroepsvertaler voorgelegd die uiteindelijk de winnende vertalingen aanwijst. Bij alle wedstrijden is het gebruik van een woordenboek Latijn danwel Grieks toegestaan.

De verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van deze Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige prijzen beschikbaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze herculische krachtmeting deel te nemen.


19-05-2014

Welkom op de website van de Klassieke Olympiaden voor iedereen die geïnteresseerd is in het vertalen van Griekse en Latijnse teksten. Elk jaar organiseren drie verenigingen wedstrijden voor scholieren en volwassenen om hun kennis van het Latijn en Grieks op de proef te stellen.

Winnaars Klassieke Olympiaden 2022-2023


15-04-2014

De organisatie is inmiddels gestart met de editie 2014-2015: de wedstrijd Latijn zal plaatsvinden in november 2014 en de wedstrijd Grieks in januari 2015. Het pensum voor Grieks is vastgesteld op capita selecta uit de tragedie Iphigeneia in Aulis van Euripides en zal begin juli op deze site gepubliceerd worden.


10-04-2014

Op zaterdag 15 maart vond de uitreiking van de Klassieke Olympiaden 2013-2014 in het Rijksmuseum van Oudheden plaats. De jongeren werden deze middag nog onderworpen aan een tweede ronde Latijn of Grieks en voor de andere genodigden en belangstellenden was er een middagprogramma voorzien. Zo sprak Michel Buys over Aeneas in de popmuziek en vertelde verteller Paus Groos Verhalen van verandering uit Ovidius' Metamorfosen. Aan het eind van de middag konden de verschillende jurys de winnaars bekend maken.

Volwassenen
Voor de volwassenen Grieks zijn er twee tweede prijzen uitgereikt aan Hugo Koning en Thomas Meert. Voor de volwassen Latijn ging de eer naar Harm Poortvliet.

Jongeren Grieks
Bij de jongeren Grieks heeft Cécile de Jong (Adelbert College, Wassenaar) de eerste prijs gewonnen; Lotte Meester (Stedelijk Gymnasium, Leiden) won de tweede en Thijs Blom (Tabor College, Hoorn) de derde prijs.

Jongeren Latijn
Van de deelnemers Latijn heeft Maarten-Pieter Moolenburgh (Coderius College, Amersfoort) de eerste prijs gewonnen; Cécile de Jong (Adelbert College, Wassenaar) won de tweede prijs en Oscar Rommens (Klein Seminarie, Hoogstraten België) de derde.

De juryleden en organiserende verenigingen feliciteren alle winnaars en danken alle sponsoren (Eisma, Hermaion, Labrys en Primavera Pers). Speciale dank gaat uit naar het Christelijk Gymnasium te Utrecht en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen hun locaties.

De Klassieke Olympiaden zijn een initiatief van de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging van Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond.

De organisatie is inmiddels gestart met de editie 2014-2015: de wedstrijd Latijn zal plaatsvinden in november 2014 en de wedstrijd Grieks in januari 2015. Het pensum voor Grieks is vastgesteld op capita selecta uit de tragedie Iphigeneia in Aulis van Euripides en zal begin juli gepubliceerd worden.


01-04-2014

Welkom op de site van de Klassieke Olympiaden.

De Klassieke Olympiaden zijn wedstrijden Latijn en Grieks voor scholieren en volwassenen georganiseerd door de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging van Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond.

Op deze site vind je informatie over de Klassieke Olympiaden, de verschillende wedstrijden en ook oude opgaven.

Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd mailen naar klassiekeolympiaden@gmail.com.