Klassieke Olympiaden

De Klassieke Olympiaden zijn wedstrijden Latijn en Grieks voor scholieren en volwassenen. De organiserende verenigingen VvG, VCN en NKV hopen met deze wedstrijden het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen en volwassenen - dat wil zeggen classici, studenten Klassieke Talen, mensen met een gymnasiale opleiding of andere belangstellenden - voor de klassieke talen te vergroten en met name gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen.

Tot 2013 organiseerden de verenigingen afzonderlijk vertaalwedstrijden Latijn en/of Grieks voor scholieren en volwassenen, maar nu organiseren zij gezamenlijk de Klassieke Olympiaden. Inmiddels is de eerste olympiade van vier jaar achter de rug en hebben we de klassieke vertaalopgave voor Latijn en het grote pensum met vragen voor Grieks achter ons gelaten. We hebben ervoor gekozen om vanaf 2016 voor de scholieren de wedstrijden voor beide vakken aan elkaar gelijk te stellen en anders dan het centraal examen te maken. Op die manier willen we leerlingen die in onze vakken excelleren uitdagen om hun kennis van de taal en cultuur in de ruimste zin des woords bloot te leggen.

Leerlingen met Latijn en/of Grieks in hun vakkenpakket kunnen meedoen aan de eerste ronde op school. Zij krijgen een ongeziene passage voorgelegd en beantwoorden daarover vragen over de taal, grammatica, tekstbegrip en cultuur. De vakdocent kijkt deze opgaven na en stuurt de scores in. De beste veertig deelnemers gaan door naar de tweede ronde die landelijk wordt gehouden. De deelnemers bereiden zelfstandig of met behulp van de docent een vastgesteld pensum voor van circa 4 OCT-bladzijden voor en zullen hierover schriftelijk worden bevraagd: er moet een passage vertaald worden, vragen over de taal, grammatica en tekstbegrip beantwoord worden en de leerlingen maken een creatieve verwerking. De organisatie corrigeert alle opgaven en wijst de beste drie per taal aan. Deze worden uitgenodigd voor de finale waarin vastgesteld de uiteindelijke rangorde wordt vastgesteld. Ook hiervoor lezen de leerlingen een klein pensum van ongeveer 2 OCT-bladzijden, waarover zij door universitaire docenten ondervraagd zullen worden. De organisatie houdt rekening met de examenauteur van de vijfdeklassers van dat schooljaar en zoekt interessante en tegelijkertijd uitdagende teksten bij elkaar die voorzien worden van een inleiding en aantekeningen. De beschikbaar gestelde pensa zijn dan ook zeer geschikt om met leerlingen in de les te lezen en deze op te nemen in het schoolexamen Latijn of Grieks.

Voor volwassenen worden schriftelijke opgaven beschikbaar gesteld die zij kunnen insturen. De beste vertalingen worden aan een beroepsvertaler voorgelegd die uiteindelijk de winnende vertalingen aanwijst. Bij alle wedstrijden is het gebruik van een woordenboek Latijn danwel Grieks toegestaan.

De verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van deze Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige prijzen beschikbaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze herculische krachtmeting deel te nemen.