Spelregels en AVG

 1. De Klassieke Olympiaden zijn wedstrijden Latijn en Grieks voor scholieren en volwassenen. De commissie bepaalt en publiceert op de website en in de spelregels in welke vorm de wedstrijden gespeeld worden.
 2. Voor scholieren zijn er drie rondes:
  1. ronde 1 wordt op school gespeeld en georganiseerd door de docent van de leerlingen die tevens het gemaakte werk corrigeert. De correcties dienen zoals in het correctiemodel te worden uitgevoerd, anders wordt de deelnemende school uitgesloten van de wedstrijd. Discussie over de juistheid van de antwoorden is niet mogelijk. In het correctiemodel van de lopende editie staat aangegeven voor welke datum de scores door de docent moeten worden ingestuurd. Inzendingen na de termijn worden niet verwerkt. Tevens staat aangegeven vanaf wanneer er inzage in de opgaven en antwoorden mag worden gegeven. De opgaven en antwoorden worden na afloop van ronde 1 gepubliceerd op de website.
  2. ronde 2: de beste veertig tot vijftig deelnemers per wedstrijd worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Communicatie hierover vindt plaats via de docenten en de website. Leerlingen lezen zelf of met behulp van hun docent het pensum dat door de commissie is vastgesteld en op de website is gepubliceerd. Op een centrale locatie in het land worden de kandidaten schriftelijk bevraagd over de inhoud van het pensum en uitgedaagd creatief met het pensum om te gaan. Een werkgroep samengesteld door de commissie beoordeelt het gemaakte werk en wijst de drie finalisten per taal aan. Communicatie vindt plaats via de docent, de finalisten worden persoonlijk gemaild. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd. De opgaven zullen zonder antwoorden gepubliceerd worden.
  3. ronde 3: de finalisten lezen zelf of met behulp van hun docent het finalepensum dat door de commissie is vastgesteld en op de website is gepubliceerd. Op een centrale locatie in het land worden zij mondeling bevraagd door docenten van de universiteit die tevens de uiteindelijke rangorde vaststellen. Er wordt alleen een verslag van de finalemiddag gepubliceerd en discussie over de uitslag is niet mogelijk.
 3. Voor volwassenen worden via de verenigingsbladen en de website een Latijnse en een Griekse opgave beschikbaar gesteld. Deelnemers werken thuis aan hun vertaling waarbij het gebruik van hulpmiddelen is toegestaan, maar de ingezonden vertaling eigen moet zijn. De commissie selecteert een aantal vertalingen in de categorieën “classici” en “niet-classici” en legt deze aan externe beoordelaars voor. Deze wijzen de winnende vertalingen per wedstrijd en categorie aan. De winnende vertalingen zullen samen met een juryrapport op de website gepubliceerd worden en discussie over de uitslag is niet mogelijk.
 4. Alle deelnemers tekenen bij de eerste ronde een verklaring op het antwoordenblad waarin zij akkoord gaan met de publicatie van hun naam op de website, in verenigingsbladen en mailingen. De docent verzamelt en bewaart deze verklaringen en de desbetreffende school van de leerling is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.
 5. Alle kandidaten van ronde twee en de finale tekenen op de centraal georganiseerde wedstrijddagen een verklaring waarin zij aangeven dat zij akkoord gaan met de publicatie van hun naam en gemaakte foto’s tijdens de wedstrijden/finale op de website, in verenigingsbladen en mailingen.
 6. Deelnemers/kandidaten die hun toestemming voor publicatie willen intrekken, kunnen daartoe een verzoek tot de organisatie richten. Dit verzoek zal altijd gehonoreerd worden.