Grieks jongeren

Met ingang van 2016-2017 zijn de wedstrijden voor Latijn en Grieks gelijk gesteld. Er zijn voor de jongeren drie rondes. De eerste ronde maken leerlingen op school: zij krijgen een ongeziene passage Grieks voorgelegd en moeten daarover vragen beantwoorden die betrekking hebben op de taal, de grammatica, tekstbegrip en de cultuur. De beste veertig worden geselecteerd voor de tweede ronde. De kandidaten lezen een vastgesteld pensum op school of zelfstandig en worden daarover tijdens een landelijke sessie bevraagd. Ook werken zij aan een schriftelijke verwerkingsopdracht bij dit pensum. De drie beste kandidaten worden uitgenodigd om in een mondelinge finale onder toeziend oog van universitaire docenten Griekse taal en letterkunde te strijden om de eerste, tweede en derde prijs. Zij zullen worden bevraagd over een tweede, kleiner pensum.

De organiserende verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van de Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige geldprijzen beschikbaar: 250 euro voor de eerste, 150 euro voor de tweede en 100 euro voor de derde plaats. Hiermee denken wij het enthousiasme en de belangstelling van leerlingen voor de klassieke talen te kunnen vergroten en gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans te geven hun beste kunnen te tonen. Voor de leerlingen die minder getalenteerd zijn, geldt uiteraard de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen van klas vijf en zes van het gymnasium, maar ook heel goede leerlingen uit de vierde klas zijn van harte welkom. Examenkandidaten moeten rekening houden met het voorbereiden van twee pensa naast het reguliere examenpensum, wat wellicht problemen kan opleveren in het drukke examenjaar. Alle grammatica die leerlingen op het examen moeten beheersen wordt bekend verondersteld en deelnemers moeten overweg kunnen met het woordenboek Grieks van Eisma / Charles Hupperts.

Zie de eregalerij voor de winnaars van deze herculische krachtmeting.