Vertalingen voor de volwassenen zijn gepubliceerd!

Ook de Klassieke Olympiaden voor de volwassenen zijn gestart! Classici, studenten Klassieke Talen en mensen met een gymnasiale opleiding of andere belangstellenden voor de Klassieke Talen kunnen zich buigen over twee vertaalopgaven. De passage voor Latijn is van Aulus Gellius en gaat over een zekere Sertorius die als leider met een leugen het gezag over zijn onderdanen weet te bewaren.

Pensa 2016-2017 zijn gepubliceerd

Zoals aangekondigd publiceren wij voor aanvang van de zomervakantie de pensa Latijn en Grieks van de Klassieke Olympiaden 2016-2017. We hebben dit jaar teksten uitgekozen die door leerlingen zelfstandig, maar ook in de les met begeleiding van de docent kunnen worden gelezen. Voor Latijn hebben we gekozen voor een heldinnenbrief van Ovidius: Penelope schrijft aan Odysseus.

Zaterdag 9 april is de finale van de Klassieke Olympiaden, een ware strijd van Titaniden!

Bij Grieks zullen namelijk Victorine Buiten, Imme Laseur en Lisanne Overduin het tegen elkaar opnemen. Lisanne zal ook een geduchte tegenstander zijn in de finale Latijn voor Anja Oomis en Willeke Smit.

De finalisten zullen door een tweekoppige jury ondervraagd worden over een Latijnse tekst of, indien het de grecisten betreft, een passage uit het dit jaar eerder gelezen pensum van Xenophon.

Terwijl de dames zitten te zweten bij de kritische juryleden, zal het meegekomen publiek getrakteerd worden op een gevarieerd programma. De middag ziet er als volgt uit:

Op naar de Olympiaden 2015-2016 - aankondiging uitbreiding tekst pensum Grieks

De zomervakantie is voor bepaalde regio's in het land al (bijna) ten einde. Enige tijd geleden is het pensum Grieks van het aankomend jaar gepubliceerd op onze website. Gezien de geringe omvang en de beperkte mogelijkheid om die twee keer vragen over te stellen heeft de commissie besloten het pensum uit te breiden. De aanvullende tekst met bijbehorende aantekeningen vindt u hier op onze site. Het al gepubliceerde deel blijft onderdeel van het pensum.

Abonneer op