Tweede ronde Latijn in Amersfoort

Op woensdag 18 januari 2017 vond op het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldebarnevelt in Amersfoort de tweede ronde plaats van de herziene Klassieke Olympiaden Latijn. De 50 beste leerlingen uit Nederland en Vlaanderen uit de eerste ronde werden hiervoor uitgenodigd. Vooraf moest er een pensum gelezen worden, de heldinnenbrief van Ovidius waarin Penelope zich beklaagt en afvraagt of Odysseus nog van plan is thuis te komen.

Informatie tweede ronde

Beste leerlingen, beste docenten,

18 en 25 januari 2017 naderen al met rasse schreden en voor sommigen van jullie vallen deze data samen met de (voorbereiding van de) toetsweek. We hopen dat jullie inmiddels begonnen zijn met het lezen van de pensa voor de tweede ronde.

Vertalingen voor de volwassenen zijn gepubliceerd!

Ook de Klassieke Olympiaden voor de volwassenen zijn gestart! Classici, studenten Klassieke Talen en mensen met een gymnasiale opleiding of andere belangstellenden voor de Klassieke Talen kunnen zich buigen over twee vertaalopgaven. De passage voor Latijn is van Aulus Gellius en gaat over een zekere Sertorius die als leider met een leugen het gezag over zijn onderdanen weet te bewaren.

Pensa 2016-2017 zijn gepubliceerd

Zoals aangekondigd publiceren wij voor aanvang van de zomervakantie de pensa Latijn en Grieks van de Klassieke Olympiaden 2016-2017. We hebben dit jaar teksten uitgekozen die door leerlingen zelfstandig, maar ook in de les met begeleiding van de docent kunnen worden gelezen. Voor Latijn hebben we gekozen voor een heldinnenbrief van Ovidius: Penelope schrijft aan Odysseus.

Zaterdag 9 april is de finale van de Klassieke Olympiaden, een ware strijd van Titaniden!

Bij Grieks zullen namelijk Victorine Buiten, Imme Laseur en Lisanne Overduin het tegen elkaar opnemen. Lisanne zal ook een geduchte tegenstander zijn in de finale Latijn voor Anja Oomis en Willeke Smit.

De finalisten zullen door een tweekoppige jury ondervraagd worden over een Latijnse tekst of, indien het de grecisten betreft, een passage uit het dit jaar eerder gelezen pensum van Xenophon.

Terwijl de dames zitten te zweten bij de kritische juryleden, zal het meegekomen publiek getrakteerd worden op een gevarieerd programma. De middag ziet er als volgt uit:

Abonneer op