Et victores sunt ... 2017-2018

Op zaterdag 7 april 2018 vond in het Rijksmuseum van Oudheden de finalemiddag en prijsuitreiking van de zesde editie van de Klassieke Olympiaden plaats. Aan deze herculische wedstrijd doen scholieren met Latijn en/of Grieks mee en ook volwassenen, zowel classici als niet-classici, werken aan vertalingen.

De Klassieke Olympiaden startten In september voor de scholieren met een opgave die op school werd gemaakt. Voor Latijn werden de leerlingen bevraagd over een passage uit het werk van Tacitus en de docenten stuurden 434 scores in, waarvan de beste 64 werden uitgenodigd voor een tweede ronde. Bij Grieks betrof het een Griekse samenvatting van de tragedie Andromache van Euripides en hieraan deden 190 leerlingen mee. De beste 58 werden ook in Hilversum uitgenodigd voor de tweede ronde. De leerlingen lazen thuis of in de les over de macht van Seianus aan het hof van keizer Tiberius en over Andromache die na de Trojaanse oorlog meegenomen wordt door de zoon van Achilles naar Griekenland. Eind januari werden zij op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum ondervraagd op inhoud en uitgedaagd met creatieve opdracht: schrijf twee fragmenten uit het dagboek van Tiberius naar aanleiding van de moord op Drusus of schrijf een briefwisseling tussen Tiberius en Seianus. De kandidaten voor Grieks moesten een column over de verhouding man-vrouw of dialoog voor een alternatieve passage in de tragedie schrijven  De beste drie van elk vak lazen nog een finalepensum in de lijn van het pensum van de tweede ronde.

Inmiddels hadden ook de volwassenen zich gebogen over de vertaalopgaven: de passage voor Latijn was van Vitruvius uit zijn werk De Architectura. De commissie had gekozen voor het stuk waarin de architect Dinocrates uit Macedonië tot Alexander de Grote doordringt door zich op een heel bijzondere wijze uit te dossen. Hij wil hem namelijk een spectaculair ontwerp laten zien voor de Athosberg. Alexander is weliswaar gecharmeerd van dit plan, maar merkt op dat het logistiek niet haalbaar is. Toch vraagt hij hem in zijn gevolg te blijven omdat hij later van zijn diensten gebruik wenst te maken. Hij gaat met hem mee naar Egypte en ontwerpt voor Alexander de stad Alexandrië. De passage voor Grieks was afkomstig uit het werk van de zevende-eeuwse elegische dichter Tyrtaios. Het fragment begint met het prijzen van moed en geeft adviezen voor het gedrag in de strijd, zoals: “Houdt daarom wijdbeens stand en zet je schrap met  beide voeten vast op de grond, je tanden bijtend in je lip. En laat je helmbos daarbij geducht boven je hoofd schudden.”

Tijdens dè finalemiddag trad Theatergroep Aluin op met hun voorstelling Medea die sommige leerlingen en docenten in den lande al eens gezien hadden, maar die zeker de moeite waard is om nog eens te zien. Op indringende wijze weten de acteurs het verhaal van Medea die door haar man Jason wordt ingewisseld voor een jongere prinses over te brengen. Aansluitend sprak Christiaan Caspers, docent klassieke talen aan het Murmelliusgymnasium in Alkmaar, over die een nacht in Pompeii. Uiteraard gaat het om de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr., maar in het bijzonder over het toerisme dat vanaf het einde van de 18e eeuw deze opgravingen ging bezoeken. De spreker sloot hierbij aan op een novelle van de Franse schrijver Théophile Gautier getiteld Arria Marcella (1852).

De finalisten moesten ondertussen nog uitmaken wie in aanmerking kwam voor de eerste, twee en derde prijs en werden daarom uitgebreid mondeling ondervraagd door een jury van universitaire docenten: bij Latijn waren dit Christoph Pieper (Universiteit Leiden) en Suzane Adema (Vrije Universiteit Amsterdam) en bij Grieks Hugo Koning en Casper de Jonge (beiden verbonden aan de Universiteit Leiden). De volwassenen konden in de tussentijd genoten van het programma. De juryleden voor zowel de scholieren als de volwassenen waren onder de indruk van de geleverde prestaties.

De uitslag:

Volwassenen Grieks
Guido Kuiper (classicus)
Jan van Baardewijk (niet-classicus)

Volwasenen Latijn
Guido Kuiper (classicus)
C. Eimermann (niet-classicus)

Jongeren Grieks

  1. Yelle Tanesha (Stedelijk Gymnasium, Schiedam)
  2. Cato Dijkhuizen (Adelbert College, Wassenaar)
  3. Martin Lelarge (Maerlant-Lyceum, Den Haag)

Jongeren Latijn

  1. Laura Ruhé (Vossiusgymnasium, Amsterdam)
  2. Sven Holtrop (Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum)
  3. Lieve de Putter (Vossiusgymnasium, Amsterdam)

De juryrapporten zullen binnenkort op de site van de Klassieke Olympiaden gepubliceerd worden.

Voor nu gaat de commissie verder met de voorbereidingen voor het schooljaar 2018-2019. De opgave voor de eerste ronde kan in september opgevraagd worden, de pensa voor de tweede ronde proberen wij voor de zomervakantie te publiceren. Ongeacht de deelname aan de tweede tonde zijn deze pensa ook geschikt om in het SE-programma van klas vijf op te nemen.

De Klassieke Olympiaden zijn een initiatief van de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond en worden financieel bijgestaan door Addisco Onderwijs, Atheneum Boekhandel, Eisma Edumedia, HermaionHistorische Uitgeverij, Labrys Reizen, Primavera Pers, Staal & Roeland en Theatergroep Aluin. Speciale dank gaat uit naar het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen van hun ruimtes.

Tot volgend jaar!