Pensa ronde twee 2018-2019 gepubliceerd

Vandaag aan het einde de zomervakantie  heeft de organisatie van de Klassieke Olympiaden de pensa voor de tweede ronde geplubliceerd.

In september starten we weer met de Klassieke Olympiaden voor Latijn en Grieks. De eerste ronde bestaat ook dit jaar uit een grotendeels meerkeuzetoets op school. Dit jaar staat Lucretius bij Latijn centraal en de homerische hymne bij Grieks. Als docent kunt u vanaf 10 september de opgaven voor de eerste ronde aanvragen.

De beste kandidaten uit de eerste ronde gaan door naar de landelijke tweede ronde die in januari plaatsvindt. Hiervoor lezen de leerlingen vooraf een pensum dat inhoudelijk bevraagd zal worden en waaraan een creatieve schriftelijke opdracht gekoppeld wordt. Deze pensa zijn gepubliceerd en kunt u ook gebruiken voor het schoolexamen Latijn en Grieks. Bij Latijn lezen de leerlingen een passage uit het werk van Lucretius, waarin de filosoof het harde bestaan van de oerman beschrijft en uitlegt hoe de eerste vorm van een sociale samenleving is ontstaan. Het ontstaan van taal is hierin een onmisbare factor. Voor Grieks bieden we een passage uit de homerische hymnen aan. In de Hymne aan Demeter lezen de leerlingen over de mythe van Demeter en Persephone. Omdat voor beide talen ook de dactylische hexameter bekend wordt verondersteld, heeft de organisatie Powerpoints met uitleg over het scanderen van dit metrum beschikbaar gesteld.

Na de selectie van de beste drie per taal uit de tweede ronde strijden de finalisten in maart in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden om de geldbedragen van 250, 150 en 100 euro en de eeuwige roem.

Wij wensen uw leerlingen en u veel leesplezier!

De Klassieke Olympiaden zijn een initiatief van de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond en worden financieel bijgestaan door Addisco Onderwijs, Atheneum Boekhandel, Eisma Edumedia, HermaionHistorische Uitgeverij, Labrys Reizen, Primavera Pers, Staal & Roeland en Theatergroep Aluin. Speciale dank gaat uit naar het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen van hun ruimtes.