Finalemiddag KO 12 maart 2022 gaat door!

Met genoegen kunnen wij iedereen melden dat de finalemiddag van de Klassieke Olympiaden 2021-2022 op zaterdag 12 maart aanstaande in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden doorgang kan vinden, zoals we een feestelijke uitreiking voorheen organiseerden.

Het programma van deze middag zal zijn:

  • 12.30 uur inloop
  • 13.00 start finale
  • 13.00 - 14.00 Lezing Nico Roymans: "Caesar en zijn massaslachting onder Germaanse stammen aan de noordrand van Gallië. Een daad van genocide"
  • 14.00 - 14.30 pauze
  • 14.30 - 15.30 Aluin speelt De Bakchanten
  • 15.30 - 16.00 prijsuitreiking
  • aansluitend is er gelegenheid om een drankje te drinken op de winnaars