Vertaalopgaven volwassenen gepubliceerd!

De eerste ronde van de Klassieke Olympiaden 2021-2022 loopt ten einde en dat betekent traditiegetrouw dat de opgaven voor de volwassenen worden gepubliceerd.

De wedstrijd Grieks omvat een passage uit de Ajax van Sophocles. Uit dit verhaal over vernedering en waanzin kozen we het fragment waarin Ajax afscheid neemt van zijn zoontje. De scène doet denken aan Hectors afscheid van Astyanax, maar legt tegelijk de nadruk op hoezeer de koppige, harde Ajax verschilt van de warme, heroïsche Hector.

Voor de wedstrijd Latijn is gekozen voor een fragment uit de Saturnalia van Macrobius Ambrosius Theodosius (ca. 400 n. Chr.). Macrobius voert, in de traditie van het Symposium van Plato, een aantal vrienden ten tonele die gesprekken voeren over de meest uiteenlopende onderwerpen. In het gekozen fragment gaat het gesprek over Ianus.

Een winnende vertaling voldoet aan een aantal voorwaarden. Eerst en vooral moet de brontekst uiteraard correct geïnterpreteerd zijn, waardoor we een juiste inhoud lezen. Daarnaast is de doeltekst ook een aangenaam leesbare en meeslepende tekst, waarbij de sfeer van het origineel bewaard blijft. Zorgvuldige woordkeuze en doordachte zinsbouw dragen bij tot een literair waardevolle Nederlandse tekst.

De jury verwacht een vertaling waarbij de vorm van het origineel op een of andere wijze tot uitdrukking komt. Bewerkingen en creatieve eigen versies van het verhaal worden uitgesloten. In een Nederlandse vertaling wordt met alle elementen van de originele tekst iets gedaan, en staan in principe geen toegevoegde elementen, anders dan vanuit de noodzaak van het Nederlandse taaleigen. Als model voor literaire vertalingen kan men denken aan vertalingen in boekvorm zoals recent uitgegeven bij Athenaeum - Polak & Van Gennep, Historische Uitgeverij, Damon, Uitgeverij P enz.

U kunt uw vertaling per e-mail inzenden tot 14 januari 2022 naar het adres: klassiekeolympiaden@gmail.com. Wilt u bij het inzenden vermelden of u classicus bent of niet en van welke vereniging (NKV, VCN, VVG) u lid bent?

De verenigingen stellen naast eeuwige roem, die de winnaars van deze Klassieke Olympiaden ten deel valt, prachtige prijzen in de vorm van boeken beschikbaar.

Klik hier voor de opgaven van dit schooljaar.