In Memoriam Simon Veenman, onze auctor intellectualis

Met verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Simon Veenman, die met recht de geestelijke vader van de Klassieke Olympiaden mag worden genoemd. Als bestuurslid van de Vereniging van Vrienden van het Gymnasium nam hij in 2012 het initiatief om vertegenwoordigers van het Nederlands Klassiek Verbond en van de Vereniging van Classici in Nederland bijeen te brengen om gezamenlijk deze wedstrijden te organiseren. Niet alleen danken wij de naam Klassieke Olympiaden aan hem; wij profiteerden ook enorm van zijn grote kennis van Grieks en Latijn en van zijn geweldige voorraad materiaal voor de wedstrijden. In 2018 nam hij op passende wijze afscheid van de organisatie van de Klassieke Olympiaden. Wij gedenken hem in dankbaarheid.