Klassieke Olympiade Grieks op het GGH

Van overal zijn ze gekomen, Emmen, Deventer, Schiedam,– noem maar op. Veertig leerlingen Grieks hebben de tweede ronde bereikt van de Olympiade Grieks 2017/2018. De meesten kwamen in kleine groepen en in begeleiding van een docent, maar ook die jonge held uit Den Haag die zijn school in zijn eentje en zonder begeleider vertegenwoordigt.

Nadat het GGH twee weken eerder al de tweede ronde van de Olympiade Latijn heeft mogen herbergen, waren op 24 januari 2018 de Griekse atleten te gast. Voorzichtig en terughoudend in het begin, het is immers een onbekende omgeving, maar na het eerste gedeelte met vragen over een tekstpassage uit de tragedie Andromache van Euripides was dat volledig verdwenen. Met ongeveinsd zelfbewustzijn en een ontspannen lach kwamen ze het na vijfenzeventig minuten het pauzelokaal binnen. De scandeervraag was best lastig, toch? Was dat nou wel of niet een korte lettergreep aan het begin van het tweede vers? Daarna de tweede, creatieve helft. Een column schrijven of een dialoog tussen Andromache en Hekabe in de stijl van Euripides in 500 worden. Gelukkig maar in het Nederlands. Na opnieuw vijfenzeventig minuten deden de handen wel een beetje pijn, maar in de gezichten stond wel een soort voldoening te lezen als de leerlingen op weg gaan naar huis. En misschien ook wat spanning. Wie mag er door naar de derde ronde?

Wij danken de rector en docenten Klassieke Talen van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum van harte voor hun gastvrijheid.