Et victores sunt... 2015-2016

Zaterdag 9 april vond in het Rijksmuseum van Oudheden de finale van de Klassieke Olympiaden Grieks en Latijn plaats. Dit was alweer de vierde editie van de wedstrijden die door de drie verenigingen Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici in Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond samen georganiseerd worden. Daar waar de volwassenen - echte viri - al op hun lauweren konden rusten, moesten de jongeren - heuse heroïdes - nog aan de slag in de finaleronde. In de tussentijd werden familie, vrienden, docenten en klasgenoten vermaakt met de voorstelling Medea Unplugged van Theatergroep Aluin en een lezing over de klassieken in de popmuziek door Yvonne Wittingen. Jacco Calis, bestuurslid VCN, was deze middag de spreekstalmeester.

Het organiserend comité was onder de indruk van de vertalingen die door de volwassenen zijn ingezonden. Omdat de kwaliteit van de vertalingen van zowel de classici als de niet-classici dit jaar erg hoog was, zijn beroepsvertalers (Hans Verheij voor Grieks en Vincent Hunink voor Latijn) ingeschakeld om de definitieve knoop door te hakken. Vanwege de eerder geroemde vertaalkwaliteit is er besloten om een prijs voor classici en niet-classici toe te kennen.

De finalisten van de scholieren moesten onderling nog uitmaken wie de eerste prijs ging winnen. De winnares werd bepaald door nog een half uur ondervraagd te worden door een jury, bestaande uit Casper de Jonge en Hugo Koning (Grieks) en Joop van Waarden en Daan den Hengst (Latijn). Na deze finaleronde bleek Imme Laseur de trotse winnares bij Grieks te zijn en ging Anja Oomis naar huis met de overwinning bij Latijn.

Samengevat:

Jongeren Grieks

  1. Imme Laseur (Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum)
  2. Lisanne Overduin (Marnix Gymnasium, Rotterdam)
  3. Victorine Buiten (Gymnasium Haganum, Den Haag)

Jongeren Latijn

  1. Anja Oomis (Stedelijk Gymnasium, Nijmegen)
  2. Lisanne Overduin (Marnix Gymnasium, Rotterdam)
  3. Willeke Smit (De Passie, Rotterdam)

Grieks volwassenen
Guido Kuijper (classicus)
Alfons de Smet (niet-classicus)

Latijn volwassenen
Guido Kuijper (classicus)
Christiaan van Andel Steenwijk (niet-classicus)

Vernieuwe opzet per 2016-2017!
Na evaluatie van vier jaar Klassieke Olympiaden is in overleg met en met goedkeuring van de organiserende verenigingen besloten tot een gewijzigde opzet met ingang van 2016-2017. Voor beide talen geldt nu een zelfde opzet van drie ronden waarbij we ons richten op leerlingen uit de vijfde klas.

De eerste ronde wordt op de eigen school gehouden in de periode 15 september – 1 november. Scholen kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 1 oktober aanmelden via de website www.klassiekeolympiaden.nl. De opgaven betreffen een in principe onbekende tekst. Over en naar aanleiding van de tekst worden circa 40 vragen (merendeels meerkeuze) gesteld. De vragen zijn zowel van grammaticale als van inhoudelijke en cultuur-historische aard. Bij deze ronde is het gebruik van een woordenboek, zoals bij het Centraal Examen, toegestaan. De correctie geschiedt op de eigen school, de resultaten worden voor 1 november ingestuurd.  Deze opzet is vergelijkbaar met die van de ECCL-examens (zie hiervoor www.vcnonline.nl).

Op basis van de ingestuurde resultaten worden circa 45 kandidaten uitgenodigd voor de tweede ronde, die centraal in het land in januari wordt gehouden. Voor de tweede ronde dienen de kandidaten een pensum van circa 100 regels te bestuderen. Over en naar aanleiding van een passage uit het pensum worden gedurende 1½ uur vragen voorgelegd. Daarna wordt gedurende 1 uur een creatieve opdracht gemaakt, die natuurlijk een relatie heeft met het pensum. De correctie wordt door de organisatie verricht.

Op basis daarvan worden drie kandidaten uitgenodigd voor de finale. Deze vindt plaats in de Week van de Klassieken in het RMO in Leiden. Hiervoor dient een nieuw pensum van ongeveer 50 regels bestudeerd te worden. Hierover worden de kandidaten gedurende een half uur ondervraagd door een jury van twee deskundigen, in principe (oud-)docenten van een universiteit.

De prijzen blijven wat ze tot nu toe waren. De pensa worden via de website verstrekt – het streven is om dit voor 1 juli klaar te hebben, voorzien van aantekeningen, en lenen zich uitstekend voor het schoolexamen. Voor 2016-2017 zijn de pensa genomen uit Herodotus en Ovidius.

Raadpleeg onze website voor meer informatie en het complete pensum: www.klassiekeolympiaden.nl.

De Klassieke Olympiaden zijn een initiatief van de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond en worden financieel bijgestaan door Addisco Onderwijs, Atheneum Boekhandel, Eisma Edumedia, HermaionHistorische Uitgeverij, Labrys Reizen, Primavera Pers, Staal & Roeland en Theatergroep Aluin. Speciale dank gaat uit naar het Christelijk Gymnasium te Utrecht en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen van hun ruimtes.

Tot volgend jaar!