Nieuwsoverzicht

21-09-2017

Beste docenten Klassieke Talen,

Deze week zijn de Klassieke Olympiaden 2017-2018 van start gegaan. Deze wedstrijden voor Latijn en Grieks richten zich op leerlingen uit klas 5, alhoewel excellente vierdeklassers en examenkandidaten ook mee mogen doen. Met name voor leerlingen die dit schooljaar examen doen, is het aan te bevelen om het tijdspad van de Olympiade vooraf kritisch te bekijken.

Via onze website kunt u uw school aanmelden en na aanmelding ontvangt u binnen een week de opgaven via de mail. U heeft tot en met woensdag 15 november de tijd om de toetsen in uw klas af te nemen, na te kijken en de scores naar ons te mailen. Leest u voorafgaand aan de afname van de opgaven de instructie die bij het correctiemodel is gevoegd. Wij verzoeken u om de scores van alle deelnemende leerlingen in het door ons aangeleverde Excelformat te mailen naar klassiekeolympiaden@gmail.com. Wij selecteren de beste veertig tot vijftig leerlingen afhankelijk van hun score en we willen geen kandidaten benadelen.

In de week van 20 november maakt de organisatie via de website en een e-mail naar de docenten van de deelnemende leerlingen bekend welke leerlingen door zijn naar de tweede ronde. In deze ronde worden de kandidaten bevraagd over een pensum dat zij zelfstandig of in de klas gelezen hebben. Voor Latijn is dat dit jaar een passage uit het werk van Tacitus waarin hij schrijft over de rol van Seianus in het keizerlijk hof ten tijde van Tiberius en zijn betrokkenheid bij de moord op Drusus. De tragedie Andromache van Euripides staat centraal voor de wedstrijd Grieks. Als slavin wordt deze Trojaanse prinses meegevoerd naar Griekenland en baart haar overwinnaar een zoon. Dit zorgt voor grote jaloezie bij de wettige echtgenote. Beide pensa zijn te downloaden op onze website. U kunt deze ook gebruiken als onderdeel van uw schoolexamen.

In januari vindt deze tweede ronde plaats op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Grieks en Latijn zullen op twee verschillende dagen worden afgenomen, zodat het mogelijk is dat een leerling aan beide wedstrijden deelneemt. De deelnemers aan de tweede ronde zullen eerst vragen beantwoorden over het gelezen pensum. Na een korte pauze zullen zij aan de slag gaan met een creatieve/vrije opdracht die betrekking heeft op dit pensum. Het geheel zal maximaal 2,5 tot 3 uur duren. Om een beeld te krijgen van de vragen en opdrachten die gesteld worden, kunt u op onze website de opgaven van vorig jaar bekijken.

De jury zal al het werk beoordelen en aan de hand hiervan de beste drie per taal selecteren. Over de uitslag zullen geen verdere mededelingen gedaan worden dan het bekend maken van de drie finalisten. Deze bekendmaking zal geschieden via de website en een e-mail aan de docenten van de deelnemers.  

De finale zal plaatsvinden op zaterdag 7 april maart 2018 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar zullen de drie finalisten Grieks en drie finalisten Latijn mondeling ondervraagd worden over een nieuwe passage van circa 50 regels uit het werk van Tacitus en Euripides dat tevoren bestudeerd pensum moet worden.

Nog even alle belangrijke data op een rijtje:

 • uiterste inzenddatum scores eerste ronde: 15 november 2017
 • bekendmaking deelnemers tweede ronde: week van 20 november 2017
 • tweede ronde Latijn in Hilversum: 10 januari 2018
 • tweede ronde Grieks in Hilversum: 24 januari 2018
 • finale in het RMO in Leiden: 7 april 2018

Mochten er vragen zijn, neemt u gerust contact op met de organisatie van de Klassieke Olympiaden via klassiekeolympiaden@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Alwies Cock
Annemieke Dijkmans-Pas
Tinka Muthert
Simon Veenman
Danny Veldhoven

07-07-2017

Vandaag begint in het midden van het land de zomervakantie en de organisatie van de Klassieke Olympiaden is erin geslaagd om de pensa voor de tweede ronde te publiceren.

In september starten we weer met de Klassieke Olympiaden voor Latijn en Grieks. De eerste ronde bestaat ook dit jaar uit een grotendeels meerkeuzetoets op school. Dit jaar staat Tacitus bij Latijn centraal en Eripides' Andromache bij Grieks. Als docent kunt u na de zomer de opgaven voor de eerste ronde aanvragen.

De beste kandidaten uit de eerste ronde gaan door naar de landelijke tweede ronde die in januari plaatsvindt. Hiervoor lezen de leerlingen vooraf een pensum dat inhoudelijk bevraagd zal worden en waaraan een creatieve schriftelijke opdracht gekoppeld wordt. Deze pensa zijn inmiddels gepubliceerd en kunt u ook gebruiken voor het schoolexamen Latijn en Grieks. Bij Latijn lezen de leerlingen uit Tacitus' Annales over keizer Tiberius en zijn commandant Seianus die op de hoogste macht uit was en en niet schuwde om gebruik te maken van allerlei verderfelijke methodes om dit doel te realiseren. Voor Grieks bieden we een passage uit het tragediegenre aan. Euripides vertelt over de situatie na de inname van Troje. Andromache, de vrouw van Trojaanse strijder Hektor, gaat na de moord op haar zoontje Astyanax als oorlogsbuit mee naar Griekenland. Neoptolemos, de zoon van Achilles, is haar nieuwe meester en in Fhtia breekt onenigheid uit tussen diens vrouw Hermione en Andromache.

Na de selectie van de beste drie per taal uit de tweede ronde strijden de finalisten in maart in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden om de geldbedragen van 250, 150 en 100 euro en de eeuwige roem.

Wij wensen u een mooie zomer!

De Klassieke Olympiaden zijn een initiatief van de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond en worden financieel bijgestaan door Addisco Onderwijs, Atheneum Boekhandel, Eisma Edumedia, HermaionHistorische Uitgeverij, Labrys Reizen, Primavera Pers, Staal & Roeland en Theatergroep Aluin. Speciale dank gaat uit naar het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen van hun ruimtes.

13-03-2017

Op zaterdag 11 maart 2017 vond in het Rijksmuseum van Oudheden de finalemiddag en prijsuitreiking van de Klassieke Olympiaden plaats. Aan deze herculische wedstrijd doen scholieren met Latijn en/of Grieks mee en ook volwassenen, zoals classici als niet-classici, werken aan vertalingen. Dit jaar was het al weer de vijfde keer dat deze olympiaden werden georganiseerd door Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond en was de opzet voor de jongeren wat aangepast.

In september begonnen de wedstrijden voor de scholieren met een opgave die op school gemaakt werd. Voor Latijn werden de leerlingen bevraagd over Ariadne en Theseus en de docenten sturen 648 scores in, waarvan de beste 42 werden uitgenodigd voor een tweede ronde. Bij Grieks betrof het een ongeziene passage van Herodotus over een alternatieve versie rondom de roof van Helena en hieraan deden 238 leerlingen mee. De beste 42 werden ook in Amersfoort uitgenodigd voor de tweede ronde. De leerlingen lazen thuis of in de les Penelope's brief aan Odysseus of over Polycrates en de ring. Eind januari werden zij op het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt ondervraagd op inhoud en uitgedaagd met creatieve opdracht: schrijf een brief terug aan Penelope namens Circe of Calypso; schrijf een interview à la "Welkom bij de Romeinen" waarin je Polycrates een flink aan de tand voelt. De beste drie van elk vak lazen nog een finalepensum over Ariadne volgens Ovidius en de botten van Orestes aldus Herodotus.

Inmiddels hadden ook de volwassenen zich gebogen over de vertaalopgaven: de passage voor Latijn was van Aulus Gellius en ging over een zekere Sertorius die als leider met een leugen het gezag over zijn onderdanen wist te bewaren. De Griekse tekst kwam van de hand van Ploutarchos waarin hij vertelt over de vermoedelijke oorzaak van de grote aardbeving in Sparta in 464 v. Chr. en de wraak van Demokrita die hieraan ten grondslag zou liggen.

Tijdens deze middag trad Theatergroep Aluin op met hun voorstelling Electra unplugged die voor alle examenkandidaten Grieks van dit schooljaar gesneden koek is: Electra staat voor de moeilijke keuze nu ze haar broer terug heeft, moet zij haar vader wreken door haar moeder en diens minnaar te vermoorden? De goden spelen een belangrijke rol in de afweging van deze keuze en haar broer Orestes zal aanvankelijk ook gestraft worden voor de wraak. Aluin heeft dit verhaal weer op een mooie wijze weten te brengen, zoals we dat eerder gezien hebben met Antigone en Medea. Aansluitend sprak Wendelijn van der Leest over het Romeins convivium en nodigde zij ons uit om virtueel deelgenoot te zijn van zo'n banket in de oudheid. Ze had uitgebreid aandacht voor wat de Romeinen zoal aten en welke kruiden en specerijen zij gebruikten. Amusant waren de recepten van Apicius die in onze ogen vanwege ingrediënten als flamingotongen en kraanvogel wat vreemd over kwamen. Maar dit alles had natuurlijk als doel om de gasten te kunnen imponeren met de rijkdom en status van de gastheer.

De finalisten moesten ondertussen nog uitmaken wie in aanmerking kwam voor de eerste, twee en derde prijs en werden daarom uitgebreid mondeling ondervraagd door een jury van universitaire docenten: bij Latijn waren dit Diederik Burgersdijk (Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit) en Suzane Adema (Vrije Universiteit Amsterdam) en bij Grieks Hugo Koning en Casper de Jonge (beiden verbonden aan de Universiteit Leiden). De volwassenen konden ondertussen genieten van het programma. De juryleden voor zowel de scholieren als de volwassenen waren onder de indruk van de geleverde prestaties.

De uitslag:

Volwassenen GrieksVolwassenen Grieks
Tom Ingelbrecht (classicus)
Christiaan van Andel Steenwijk (niet-classicus)

Volwasenen Latijn
Guido Kuiper (classicus)
Maryo van der Hilst (niet-classicus)

Jongeren Grieks

 1. Diederik van Langen (Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum)
 2. Louise van der Vlugt (Chr Lyceum, Veenendaal)
 3. Sophie Voorhuijzen (Keizer Karel College, Amstelveen)

Jongeren Latijn

 1. Louise van der Vlugt (Chr Lyceum Veenendaal)
 2. Kevin Tittel (Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht)
 3. Sasja Rabbers (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen)

De juryrapporten zullen binnenkort op de site van de Klassieke Olympiaden gepubliceerd worden.

Voor nu gaat de commissie verder met de voorbereidingen voor het schooljaar 2017-2018. Voor Latijn staat voor alle rondes Tacitus op het programma en bij Grieks is het onderwerp de Andromache van Euripides. De opgave voor de eerste ronde kan in september opgevraagd worden, de pensa voor de tweede ronde proberen wij voor de zomervakantie te publiceren. Ongeacht de deelname aan de tweede tonde zijn deze pensa ook geschikt om in het SE-programma van klas vijf op te nemen.

De Klassieke Olympiaden zijn een initiatief van de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond en worden financieel bijgestaan door Addisco Onderwijs, Atheneum Boekhandel, Eisma Edumedia, HermaionHistorische Uitgeverij, Labrys Reizen, Primavera Pers, Staal & Roeland en Theatergroep Aluin. Speciale dank gaat uit naar het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen van hun ruimtes.

Tot volgend jaar!

14-02-2017

Beste deelnemers aan de Olympiade Grieks,

Super dat jullie in januari mee hebben gedaan aan de tweede ronde van de Olympiade Grieks in Amersfoort. Na een lange voorbereiding in de les en/of thuis werden jullie geconfronteerd met zeer gevarieerde vragen over Polykrates en de vrije opdracht. We hebben ons erg vermaakt bij het nakijken van de interviews!

Alle uitwerkingen zijn inmiddels nagekeken. Hieruit zijn de volgende drie finalisten naar voren gekomen (in alfabetische volgorde):

 • Diederik van Langen, Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (Hilversum)
 • Louise van der Vlugt, Chr Lyceum Veenendaal, (Veenendaal): ook finaliste Latijn!
 • Sophie Voorhuijzen, Keizer Karel College (Amstelveen)

Hieronder volgt het complete overzicht:

4.

Jip

Sloos

Amsterdams Lyceum

Amsterdam

4.

Oscar

de Wit

Melanchthon Bergschenhoek

Bergschenhoek

5.

Max

van der Hart

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

6.

Maarten

Elion

Rijnlands Lyceum

Wassenaar

6.

Aivin

Gast

Bataafs Lyceum

Hengelo

8.

Sven

Holtrop

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

8.

Britt

Min

Bonhoeffercollege

Castricum

10.

Nadine

Schellekens

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

10.

Michelle

Suijkerbuijk

Gertrudiscollege

Roosendaal

12.

Julie

Creemers

Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Amersfoort

13.

Dorothé

Kalkman

Corderius college

Amersfoort

13.

Daan

Willems

Marnix College

Ede

15.

Dante

Aramideh

SG Tabor locatie Werenfridus

Hoorn

16.

Roos

Scheerder

Corderius college

Amersfoort

17.

Folkert

de Bruin

Etty Hillesum Lyceum

Deventer

17.

Anne

Nieuwstraten

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

17.

Melle

van der Geest

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

20.

Helene

Ayar

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

21.

Hugo

Odijk

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

22.

Cato

Dijkhuizen

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

23.

Laura

Jimmink

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

23.

David

Pieters

Etty Hillesum Lyceum

Deventer

23.

Paul

van der Kleij

Melanchthon Bergschenhoek

Bergschenhoek

26.

Sophie

van Leeuwaarde

Marnix Gymnasium

Rotterdam

27.

Pascal

de Jong

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

27.

Fleur

van den Heuvel

Augustinianum

Eindhoven

29.

Merijn

Maas

Gertrudiscollege

Roosendaal

30.

Rixt

vd Heide

Dr. Nassau College

Assen

31.

Michael

Janssen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

32.

Xander

Lenstra

Coornhert Gymnasium

Gouda

32.

Yelle

Tanesha

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

32.

Niels

van Son

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

35.

Steven

Jelsma

RSG Tromp Meesters

Steenwijk

36.

Antje

Nikkels van der Veen

Marnix Gymnasium

Rotterdam

36.

Iris

van Rossum

Emmauscollege

Rotterdam

38.

Irma

Tolboom

Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Amersfoort

38.

Mariëlle

van de Ruit

DevelsteinCollege

Zwijndrecht

40.

Doortje

Stolp

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

41.

Marjolein

van Noord

Bonhoeffercollege

Castricum

42.

Bart

van der Woude

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

 

Nogmaals dank voor jullie deelname! De finale vindt plaats op zaterdag 11 maart in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden (in de middag). Mocht je het leuk vinden om bij de finale aanwezig te zijn (toneelgroep Aluin treedt op!), mail ons dan, zodat we op je komst kunnen rekenen.

Inmiddels is ook het finalepensum Grieks gepubliceerd.

De organisatie van de Klassieke Olympiaden

09-02-2017

Beste deelnemers aan de Olympiade Latijn,

Super dat jullie in januari mee hebben gedaan aan de tweede ronde van de Olympiade Latijn in Amersfoort. Na een lange voorbereiding in de les en/of thuis werden jullie geconfronteerd met zeer gevarieerde vragen over de brief van Penelope en de vrije opdracht. We hebben erg leuke antwoorden langs zien komen; de geschreven brieven waren een groot plezier voor ons om na te kijken. 

Alle uitwerkingen zijn inmiddels nagekeken. Hieruit zijn de volgende drie finalisten naar voren gekomen (in alfabetische volgorde): 

 • Sasja Rabbers, Willem Lodewijk Gymnasium (Groningen)
 • Kevin Tittel, Johan de Witt-gymnasium (Dordrecht)
 • Louise van der Vlugt, Chr Lyceum Veenendaal (Veenendaal)

Hieronder volgt het complete overzicht:

4.

Maarten

Elion

Rijnlands Lyceum Wassenaar

Wassenaar

4.

Lisa

Smulders

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

4.

Diederik

van Langen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

7.

Jip

Sloos

Het Amsterdams Lyceum

Amsterdam

7.

Sophie

Voorhuijzen

Keizer Karel College

Amstelveen

9.

Amber

Hertog

Sg Spieringshoek

Schiedam

9.

Dylan

van Tongeren

Marnix College

Ede

11.

Hanna

Hurenkamp

Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Amersfoort

11.

Daan

Willems

Marnix College

Ede

13.

Rik

Litjens

Stedelijk Gymnasium

Den Bosch

14.

Willemijn

Krugers Dagneaux

Het Amsterdams Lyceum

Amsterdam

14.

Nadine

Schellekens

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

16.

Anaïs

van Philips

Murmelliusgymnasium

Alkmaar

16.

Fleur

van den Heuvel

Augustinianum

Eindhoven

18.

Charlotte

Collin

Guldensporencollege Campus Plein

Kortrijk (België)

18.

Djin

Kastje

Keizer Karel College

Amstelveen

20.

Helene

Ayar

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

20.

Sophie

Paauw

Murmelliusgymnasium

Alkmaar

20.

Yelle

Tanesha

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

23.

Pascal

de Jong

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

24.

Pyter

Bootsma

Stedelijk Gymnasium Leeuwarden

Leeuwarden

24.

Charlotte

Hofma

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

24.

Derk

van Wageningen

Willem Lodewijk Gymnasium

Groningen

27.

Maarten

Markering

Marnix College

Ede

28.

Jakob

Gilcher

Marnix Gymnasium

Rotterdam

28.

Lukas

Roels

Guldensporencollege Campus Plein

Kortrijk (België)

30.

Bruno

De Clercq

Guldensporencollege Campus Plein

Kortrijk (België)

30.

Martha

Oesei-Agyeman

Sg Spieringshoek

Schiedam

30.

Jet

Verbeek

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

33.

Aliya

Hayat

Marnix Gymnasium

Rotterdam

33.

Xander

Lenstra

Coornhert Gymnasium

Gouda

33.

Lisanne

van Veenen

Murmelliusgymnasium

Alkmaar

36.

Jeppe Bandringa Stedelijk Gymnasium Leeuwarden

36.

Justus

Boesschen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

36.

Sven

Holtrop

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

36.

Max

van Hemert

Stedelijk Gymnasium

Den Bosch

40.

Eertze

van de Riet

Willem Lodewijk Gymnasium

Groningen

41.

Max

Veldhuijzen

Sg Spieringshoek

Schiedam

42.

Casper

von Berg

Stedelijk Gymnasium

Den Bosch

 

Nogmaals dank voor jullie deelname! De finale vindt plaats op zaterdag 11 maart in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden (in de middag). Mocht je het leuk vinden om bij de finale aanwezig te zijn (toneelgroep Aluin treedt op!), mail ons dan, zodat we op je komst kunnen rekenen.

Inmiddels is ook het finalepensum Latijn gepubliceerd.

De organisatie van de Klassieke Olympiaden

26-01-2017

Op woensdag 25 januari 2017 vond op het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldebarnevelt in Amersfoort de tweede ronde plaats van de herziene Klassieke Olympiaden Grieks. De 50 beste leerlingen uit Nederland uit de eerste ronde werden hiervoor uitgenodigd. Vooraf moest er een pensum gelezen worden, een passage uit het werk van Herodotos over de ring van Polykrates.

Tijdens het eerste deel van deze middag werden de leerlingen onderworpen aan vragen over een passage uit het pensum. Naast de gebruikelijke tekstvragen, stilistische middelen en vertaalvragen was er ook uitgebreide aandacht voor andere zaken dan die op het centraal examen Grieks getoetst worden. Zo moest van bepaalde woorden uitgelegd waarom deze in een bepaalde naamval stonden of welke betekenis de modus coniunctivus of optativus aan het werkwoord gaf. Woorden uit de tekst moesten van enkelvoud naar meervoud worden omgezet of de onderwerpen moesten bij bepaalde persoonsvormen gezocht worden. De inktvraatopgave kwam uiteraard ook weer voorbij en er moesten nogal wat teksten vergelijken worden met het verhaal van Herodotos, waaronder de Nederlandse sage over het vrouwtje van Stavoren.

Na het eerste deel en een korte pauze werd de kandidaten nog gevraagd om een creatieve schrijfopdracht uit te voeren. De kandidaten waren redactielid van het programma 'Welkom bij de Grieken' geworden en moesten een interview met Polykrates uitschrijven. Als scriptschrijver konden de leerlingen de vragen verzinnen die Dorine Goudsmit zou stellen, maar ook de antwoorden van Polykrates in reactie erop.

De opgaven zijn inmiddels op de website gepubliceerd. De organisatie gaat van start met het corrigeren van de tweede rondes van zowel Latijn als Grieks en hoopt halverwege februari de uitslag te kunnen publiceren.

18-01-2017

Op woensdag 18 januari 2017 vond op het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldebarnevelt in Amersfoort de tweede ronde plaats van de herziene Klassieke Olympiaden Latijn. De 50 beste leerlingen uit Nederland en Vlaanderen uit de eerste ronde werden hiervoor uitgenodigd. Vooraf moest er een pensum gelezen worden, de heldinnenbrief van Ovidius waarin Penelope zich beklaagt en afvraagt of Odysseus nog van plan is thuis te komen.

Tijdens het eerste deel van deze middag werden de leerlingen onderworpen aan vragen over een passage uit het pensum. Naast de gebruikelijke tekstvragen, stilistische middelen en vertaalvragen was er ook uitgebreide aandacht voor andere zaken dan die op het centraal examen Latijn getoetst worden. Zo moest van bepaalde woorden uitgelegd waarom deze in een bepaalde naamval stonden of welke betekenis de modus coniunctivus aan het werkwoord gaf. Woorden uit de tekst moesten van enkelvoud naar meervoud worden omgezet of op basis van een gatentekst worden ingevuld. Ook noemt Penelope nogal wat personen en was daarbij de vraag met welke bedoeling zij deze mensen in haar brief aanhaalt en werden de kandidaten verzocht een afhankelijke vraag in de coniunctivus om te schrijven naar een AcI. Ten slotte werd ook het scanderen niet ongemoeid gelaten.

Na het eerste deel en een korte pauze werd de kandidaten nog gevraagd om een creatieve schrijfopdracht uit te voeren. Penelope schreef een brief aan Odysseus, de leerlingen moesten een antwoord terugschrijven aan Circe of Calypso. Het lag natuurlijk in de lijn der verwachting dat er een brief geschreven zou moeten worden aan Odysseus, maar de organisatie vond het een leuk idee om eens te zien wat de deelnemers deze vrouwen zouden toeschrijven.

De opgaven zijn inmiddels op de website gepubliceerd. Volgende week vindt Grieks plaats, daarna start de organisatie met de correctie. We verwachten uiterlijk 15 februari de resultaten bekend te kunnen maken.

14-12-2016

Beste leerlingen, beste docenten,

18 en 25 januari 2017 naderen al met rasse schreden en voor sommigen van jullie vallen deze data samen met de (voorbereiding van de) toetsweek. We hopen dat jullie inmiddels begonnen zijn met het lezen van de pensa voor de tweede ronde.

Inmiddels kunnen we jullie melden hoe deze dagen eruit zullen zien. Beide wedstrijden worden gehouden op het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldebarnevelt in Amersfoort dat op loopafstand van station Amersfoort is gelegen. De inloop is vanaf 13.30 uur en de wedstrijd start om 14.00 uur. De wedstrijd is rond 16.45 uur afgelopen.

In het eerste deel (van 14.00 - 15.20 uur) zullen de kandidaten onderworpen worden aan vragen over een passage uit het pensum. Dit is in de lijn van de oude Klassieke Olympiade Grieks. Er worden vragen gesteld op het gebied van tekstbegrip, maar ook over de grammatica, Grieks/Latijn in het Nederlands en er zal een aantal regels uit de passage vertaald moeten worden. Voor Latijn geldt dat de leerlingen ook bekend moeten zijn met de metriek van het elegisch distichon, aangezien het poëzie betreft. We bevelen alle kandidaten dan ook aan om nog eens te kijken naar de oude opgaven op onze website.

Het tweede deel (15.30 - 16.45) gaan de leerlingen aan de slag met een schriftelijke creatieve verwerking die aansluit op het gelezen pensum. Voor Latijn wordt globale kennis van de Odyssee bekend verondersteld.

Alle kandidaten nemen zelf een woordenboek Latijn of Grieks mee, bij voorkeur dat van Pinkster of Hupperts. Net als bij het Centraal Examen zullen woorden die niet in het woordenboek van Hupperts voorkomen, worden geannoteerd. Docenten kunnen het gemaakte werk van de leerlingen voor aanvang van de wedstrijd per email aanvragen. Het werk zal dan gescand worden en na afloop toegezonden worden. Er wordt geen correctiemodel verstrekt, de opgave wordt wel openbaar gemaakt.

Tijdens de wedstrijdmiddag is voor eventueel meegereisde docenten geen officieel programma voorzien. Jeroen Vis heeft aangeboden om op 25 januari een les Lineair B te geven. Mocht iemand met zijn leerling meereizen naar de tweede ronde Latijn en het aardig vinden om een workshop te geven, wordt hij hiertoe van harte uitgenodigd. Graag is de organisatie hiervan vooraf op de hoogte i.v.m. het regelen van een lokaal en andere voorzieningen.

Graag verwijzen we leerlingen en docenten naar het groepsretour van NS. Voor 55 euro reizen 4 personen retour naar Amersfoort, elke volgende persoon (tot en met 10) kost 2,50 euro. Dit groepsretour kan ook gecombineerd worden met andere scholen in andere steden. Docenten worden aangespoord dit zelf te regelen.

Tot slot willen we alle deelnemers van de eerste en tweede ronde uitnodigen voor de feestelijke finalemiddag op zaterdag 11 maart 2017 in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. I.v.m. de capaciteit zouden we wel graag vooraf per mail een aanmelding ontvangen.

Met vriendelijke groet,

 

De organisatie van de Klassieke Olympiaden

18-11-2016

Beste docenten, beste leerlingen,

De afgelopen weken hebben zo’n negenhonderd leerlingen zich gebogen over de vernieuwde eerste ronde van de Klassieke Olympiaden. We zijn enorm verheugd met dit grote aantal enthousiaste leerlingen. Zoals aangekondigd nodigen wij de beste circa vijftig deelnemers uit voor de tweede ronde, die in op het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldebarnevelt in Amersfoort zal worden gehouden. Daartoe hebben we besloten de caesuur te leggen op 20 punten bij Grieks en 21 punten bij Latijn.

Dit resulteert in de volgende 51 kandidaten Latijn, die woensdagmiddag 18 januari in Amersfoort verwacht worden:

Louise

van der Vlugt

Chr Lyceum Veenendaal

Veenendaal

28

Dylan

van Tongeren

Marnix College

Ede

27

Sven

Holtrop

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

27

Sophie

Voorhuijzen

Keizer Karel College

Amstelveen

26

Daan

Willems

Marnix College

Ede

25

Diederik

van Langen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

25

Amber

Hertog

Sg Spieringshoek

Schiedam

24

Sophie

Paauw

Murmelliusgymnasium

Alkmaar

24

Justus

Boesschen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

24

Xander

Lenstra

Coornhert Gymnasium

Gouda

23

Bruno

De Clercq

Guldensporencollege Campus Plein

Kortrijk (België)

23

Max

Veldhuijzen

Sg Spieringshoek

Schiedam

23

Anaïs

Philips, van

Murmelliusgymnasium

Alkmaar

23

Fleur

van den Heuvel

Augustinianum

Eindhoven

23

Helene

Ayar

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

23

Jet

Verbeek

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

23

Charlotte

Hofma

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

23

Melle

van der Geest

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

23

Derk

van Wageningen

Willem Lodewijk Gymnasium

Groningen

23

Maarten

Markering

Marnix College

Ede

22

Hannah

Kersbergen

Corderius College

Amersfoort

22

Chris

Al Gerges

Corderius College

Amersfoort

22

Charlotte

Collin

Guldensporencollege Campus Plein

Kortrijk (België)

22

Martha

Oesei-Agyeman

Sg Spieringshoek

Schiedam

22

Jip

Sloos

Het Amsterdams Lyceum

Amsterdam

22

Lisanne

Veenen, van

Murmelliusgymnasium

Alkmaar

22

Djin

Kastje

Keizer Karel College

Amstelveen

22

Jakob

Gilcher

Marnix Gymnasium

Rotterdam

22

Aliya

Hayat

Marnix Gymnasium

Rotterdam

22

Jeppe

Bandringa

Stedelijk Gymnasium

Leeuwarden

22

Yelle

Tanesha

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

22

Lisa

Smulders

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

22

Elodie

Hermsen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

22

Max

van Hemert

Stedelijk Gymnasium

Den Bosch

22

Hanna

Hurenkamp

Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Amersfoort

22

Casper

von Berg

Stedelijk Gymnasium

Den Bosch

22

Jesse

Bruul

Stedelijk Gymnasium

Den Bosch

22

Salomé

Kruijsbergen

Corderius College

Amersfoort

21

Marieke

van Hofslot

Corderius College

Amersfoort

21

Lukas

Roels

Guldensporencollege Campus Plein

Kortrijk (België)

21

Pyter

Bootsma

Stedelijk Gymnasium Leeuwarden

Leeuwarden

21

Maarten

Elion

Rijnlands Lyceum Wassenaar

Wassenaar

21

Pascal

de Jong

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

21

Kevin

Tittel

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

21

Nadine

Schellekens

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

21

Willemijn

Krugers Dagneaux

Het Amsterdams Lyceum

Amsterdam

21

Pauli

Paananen

Murmelliusgymnasium

Alkmaar

21

Pieter

Reijers

Dr. Nassau College

Assen

21

Rik

Litjens

Stedelijk Gymnasium

Den Bosch

21

Sasja

Rabbers

Willem Lodewijk Gymnasium

Groningen

21

Eertze

van de Riet

Willem Lodewijk Gymnasium

Groningen

21

 

En de volgende 58 kandidaten voor Grieks, die woensdagmiddag 25 januari in Amersfoort verwacht worden:

Nadine

Schellekens

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

27

Cato

Dijkhuizen

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

26

Fleur

van den Heuvel

Augustinianum

Eindhoven

26

Max

van der Hart

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

26

Diederik

van Langen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

26

Julie

Creemers

Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Amersfoort

26

Melle

van der Geest

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

25

Aivin

Gast

Bataafs Lyceum

Hengelo

25

Annemijn

van Koten

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

25

Paul

van der Kleij

Melanchthon Bergschenhoek

Bergschenhoek

24

Rosalie

Mulder

Hondsrug College

Emmen

24

Merijn

Maas

Gertrudiscollege

Roosendaal

24

Yelle

Tanesha

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

24

Helene

Ayar

Stedelijk Gymnasium

Schiedam

24

Michael

Janssen

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

24

Sven

Holtrop

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Hilversum

24

Britt

Min

Bonhoeffercollege

Castricum

24

Bart

van der Woude

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

24

Xander

Lenstra

Coornhert Gymnasium

Gouda

23

Maarten

Elion

Rijnlands Lyceum

Wassenaar

23

Hugo

Odijk

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

23

Doortje

Stolp

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

23

Sophie

Voorhuijzen

Keizer Karel College

Amstelveen

23

Michelle

Suijkerbuijk

Gertrudiscollege

Roosendaal

23

Nena

Ostojic

Sg Spieringshoek

Schiedam

23

Rixt

vd Heide

Dr. Nassau College

Assen

23

Lieke

van Haastregt

Marnix Gymnasium

Rotterdam

22

Stan

Jansen

Marnix Gymnasium

Rotterdam

22

Oscar

de Wit

Melanchthon Bergschenhoek

Bergschenhoek

22

Steven

Jelsma

RSG Tromp Meesters

Steenwijk

22

Dorothé

Kalkman

Corderius college

Amersfoort

22

Bart

Westerveld

Dr. Nassau College

Assen

22

Folkert

de Bruin

Etty Hillesum Lyceum

Deventer

22

Luke

Boom

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

22

Mariëlle

van de Ruit

DevelsteinCollege

Zwijndrecht

21

Daan

Willems

Marnix College

Ede

21

Laura

Jimmink

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

21

Pascal

de Jong

Adelbert College Wassenaar

Wassenaar

21

Antje

Nikkels van der Veen

Marnix Gymnasium

Rotterdam

21

Louise

van der Vlugt

Chr Lyceum Veenendaal

Veenendaal

21

Nora

Migdad

Dr. Nassau College

Assen

21

Hanneke

van Gent

Marnix Gymnasium

Rotterdam

20

Dina

Soliman

Marnix Gymnasium

Rotterdam

20

Mark

Pater

de Lindenborg

Leek

20

Dante

Aramideh

SG Tabor locatie Werenfridus

Hoorn

20

Anke

Posma

Marnix College

Ede

20

Iris

van Rossum

Emmauscollege

Rotterdam

20

Wouter

Spriensma

Erasmus College

Zoetermeer

20

Jip

Sloos

Amsterdams Lyceum

Amsterdam

20

Sophie

van Leeuwaarde

Marnix Gymnasium

Rotterdam

20

Roos

Scheerder

Corderius college

Amersfoort

20

Nielco

Buijs

Corderius college

Amersfoort

20

Marjolein

van Noord

Bonhoeffercollege

Castricum

20

Mayke

Bosma

Dr. Nassau College

Assen

20

Irma

Tolboom

Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Amersfoort

20

David

Pieters

Etty Hillesum Lyceum

Deventer

20

Niels

van Son

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

20

Anne

Nieuwstraten

Johan de Witt-gymnasium

Dordrecht

20

 

We feliciteren de kandidaten voor de tweede ronde van harte en danken alle leerlingen die aan de eerste ronde hebben deelgenomen. Speciale dank gaat uit naar de docenten die bereid zijn geweest de opgaven voor hun leerlingen na te kijken. Alle deelnemers kunnen de opgave met antwoorden nog eens bekijken op onze website: Latijn en Grieks.

De tweede ronde van de Klassieke Olympiaden vindt plaats op woensdag 18 januari 2017 voor Latijn en woensdag 25 januari voor Grieks in Amersfoort. De exacte tijden worden binnenkort gepubliceerd en uiterlijk 6 december maakt de organisatie bekend in welke precieze vorm de tweede ronde zal worden afgenomen. Wij vragen de kandidaten om alvast te starten met het lezen van de pensa die op onze site gepubliceerd zijn: voor Grieks is dat Polykrates en de ring en voor Latijn de heldinnenbrief van Penelope aan Ulixes.

 

Met vriendelijke groet,

De organisatie van de Klassieke Olympiaden

29-10-2016

Nu de herfstvakantie achter de rug is en de meeste scholen zich opmaken voor een toetsweek, stromen ook de scores van de deelnemende scholen voor de eerste ronde Latijn en Grieks binnen. Op 9 november moeten alles scores binnen zijn.

Ondertussen hebben wij ook een nieuwe school bereid gevonden om ons te ontvangen voor de tweede rondes die centraal afgenomen worden. Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort zal op twee woensdagen in januari de veertig beste kandidaten Latijn en Grieks welkom heten en de deelnemers de gelegenheid bieden om in alle rust aan de nieuwe opgaven te werken. De beste kandidaten per vak zullen op 14 november bekend gemaakt worden en de docenten zullen hierover een e-mail ontvangen.

 

 

De tweede rondes zijn als volgt gepland:

 • Latijn op woensdag 18 januari 2017
 • Grieks op woensdag 25 januari 2017

De precieze tijden zullen nog gecommuniceerd worden, maar uitgegaan wordt van 14.00 tot 17.00 uur.

We wensen de laatste deelnemers aan de eerste ronde nog veel succes met het maken van de toets.

De organisatie van de Klassieke Olympiaden

Pagina's